چرا سن 3 تا 7 سال؟

چرا سن 3 تا 7 سال؟
در این بازه سنی 90 درصد مغز کودک شما کامل می شود
50 درصد خلاقیت فرزندانتان می تواند شکوفا شود
در هر ثانیه 700 سیناپس مغزی در مغز کودک شما می تواند ساخته شود
افزایش تولید سیناپس در مغز
موجب افزایش هوش و تقویت حافظه کودک می گردد.
7 سال اول زندگی یک کودک از 70 سال بعد از آن مهمتر است

اموزشگاه تخصصی نقاشی کودک مونا گلابی
تهران /سعادت اباد
تلفن تماس:88564740-09393545871
اینستاگرام:monagolabiart