آموزشگاه نقاشی کودک مونا گلابی

آموزشگاه نقاشی کودک مونا گلابی

من موناگلابی، متولد 1360 هستم. 

مدت 23سال در زمینه نقاشی مشغول به فعالیت میباشم.و تحصیلات دانشگاهیم در شته نقاشی بوده است.
مدت 15سال است که بطور تخصصی در زمینه نقاشی کودک مشغول آموزش هستم.
سبک خیالک نگاری را در زمینه نقاشی کودک بوجود آورده ام.و این سبک را در اداره ارشاد به ثبت رسانده ام.
و یک کتاب به نام (خیالک نگاری) در زمینه نقاشی کودک به چاپ رسانده ام.
وچندین نمایشگاه در داخل وخارج از کشور از آثار هنرجویان کودک خود برگزار کرده ام.که در روزنامه و تلویزیون ایران (اخبار جوانه ها)و mbc و چندین کانال دیگر پخش شده است.