خلاقیت در کودک آموزشگاه مونا گلابی

خلاقیت در کودک آموزشگاه مونا گلابی :خلاقیت در کودک :هر چیزی که کودک انجام میدهد و یا میگوید میتواند خلاق به حساب آید در صورتی که دو ضابطه را تامین نماید.

خلاقیت در کودک آموزشگاه مونا گلابی اول آنکه باید اساسا با کارهایی که کودک قبلا انجام داده و تمام چیزهایی که قبلا دیده و یا شنیده است متفاوت باشد.

دوم آنکه فقط نباید متفاوت باشد بلکه باید صحیح بوده، در جهت رسیدن به یک هدف مفید باشد و به طریقی برای کودک جذاب با معنیدار باشد.

اغلب روانشناسان که در زمینه خلاقیتئعنوان میکنند. (آمابلی، ۱۳۸۸ : ۱۱. ۴۰

خلاقیت در کودک آموزشگاه مونا گلابی :مطالعه میکنند این دو ضابطه را تازگی و مناسبت معیار تازگی کاملا ساده است. رفتار کودک نمیتواند فقط تقلید

یا گزارش چیزی که قبلا دیده است باشد یعنی در محدوده رفتاری کودک باید تا حد زیادی تازه باشد.

به منظور قضاوت درباره تازگی کار کودک باید اطلاعاتی در مورد آگاهی و تجربه گذشته کودک داشته باشیم.

معیار مناسبت پر دردسرتر است. این واژه به منظور رد کردن رفتارهایی که صرفأ عجیب هستند مورد استفاده قرار میگیرد

اما این مفهوم بيثبات است. اگر درباره ریاضیات یا علوم و یا گرامر صحبت کنیم در آن صورت آن چیزی مناسب است

که درست باشد. اما در مورد هنر موسیقی، داستانسرایی و نمایش فانتزی چگونه است. در آن صورت چگونه میتوانیم

درباره مناسبت صحبت کنیم. در نهایت باید از دید بیننده به آن نگریست. اگر رفتار تازه و عجیب کودک به طریقی

خوش آیند یا ارتباطگرا یا معنیدار باشد – لااقل بر مبنای برآورد ما از نظر کودک چنین باشد – در این صورت میتوان گفت مناسب است.

معیار مناسبت رفتارهایی را که تازه بوده اما به طریقی غلط باشد رد میکند مانند آنکه کلمه پیش پا افتاده

با کلمه بزرگسالان اشتباه گرفته شود و یا عدم تشخیص آن که کلمه ماهی برعکس نوشته شده است.

معهذا میتوانیم سایر نمونهها را واقعأ خلاق بدانیم “(آمابلی، ۱۳۸۸ :۴۱). معمای فریماه حداقل دارای جرقهای از خلاقیت بود.

خلاقیت در کودک آموزشگاه مونا گلابی درست است که از قوانین ساختن معما پیروی نکرده بود (معما باید قابل حل به وسیله سایر افراد باشد!)

اما طرحی که از خودش کشیده بود هم تازه و هم مناسب بود.

او در واقع دارای موهای مجعد بود چنانچه به وسیله خطوط موجداری که کشیده بود نمایش داده بود.

و در حقیقت چهار ساله بود و وارد پنج سالگی میشد. محمد امین و فریمهر نیز در کشیدن تصویر رنگین کمان

و دایناسور از خود خلاقیت نشان دادند. محمد امین هرگز تصویر دختر رنگین کمان را که چندین رنگ به آن زده شده باشد

ندیده بود پس نقاشی مطمئنا از نظر او تازگی داشته است. (و شاید در مقایسه با تمام نقاشیهای کودکان تازگی داشته است.

علاوه بر تازگی آن، شبیه سازی بصری او در مورد کلمه معمولی رنگین کمان به طرز فریبندهای مناسب و به جاست.

به همین ترتیب فریمهر به طرز مناسب تکالیف مهد خود را در رنگ آمیزی طرح دایناسور انجام داده بود،

اما کاملا از مزایای آزادی در انجام آن طبق میل خودش سود برده بود، در نتیجه آنچه که خلق کرده بود کاملا نو و مناسب و به عبارت دیگر خلاق بود.

“اما آیا کودک زمانی خلاق است که کاملا آگاهانه با قایل شدن آزادی بیشتری برای خود از آنچه در شرایط موجود

وجود دارد قوانین را با انعطاف به سود خود تفسیر میکند یا هنگامی که کودکی در واقع قانون را میشکند؟

مادلین را در نظر بگیرید که از مشابه کلمه چین استفاده کرده تا از نوشتن گزارشی درباره چین طفره رود.

یا مایکل که با استفاده از اطلاعات خود در زمینه کامپیوتر برنامهای تدوین کرد که کاملا به طور غیر قانونی نمرات مدرسه را تغییر میداد.

آیا رفتار آنها تازگی داشت؟ به طور قطع. این موضوع که تاکنون کودکی تکالیف مدرسه خود را مثل مادلین بر روی قطعات

چینی نوشته باشد مورد تردید است. و مایکل آشکارا برنامه خود را

برای وارد شدن غیر قانونی به پرونده های نمرات از طریق الکترونیکی تدوین کرده است.

آیا رفتار آنها مناسب بوده است؟ باز هم مفهوم بحث انگیز است. از نقطه نظر اخلاقیات مناسب نبوده است.

اما از نظر کودک دارای معنی و هدف بوده است.

به همین جهت باید احتمالا رفتار آنها را خلاق تلقی کنیم اگر چه تمایلی به آن نداشته باشیم .

اگر بخواهیم در معنی لغت دقیق سويم مفهوم خلاقیت به عنوان «رفتار تازه و مناسب» دارای ارزشی ثابت

و بری از هر گونه قضاوتی است در صورتی که کلمه «مناسب»

را به چیزی اطلاق کنیم که از نظر فنی درست و مفید باشد.

رفتارهای مخرب، غیر قانونی و غیر اخلاقی میتواند به اندازه رفتارهای سازنده و مثبت خلاق باشد.

قبول این مسئله بسیار مشکل است زیرا در عرف معمول در کلمه خلاق مفهوم مثبت مستتر است.

اما از خلاق تلقی کردن رفتارهای که حتی زشت و ضد اجتماعي اند

در صورتی که در رسیدن به یک هدف دارای

تازگی و مناسبت باشند خیلی میتوان آموخت. فرآیند تفکر خلاق – فرآیند دست یافتن به چیزی خلاق –

صرفنظر از نتایج آن در اصل یکی است. هنگامی که مردم با موفقیت به راه های جدیدی برای انجام کارها،

راههای جدید تفکر درباره چیزها، و راههای جدیدی برای ساختن چیزها دست مییابند بدان معنی است که آنها

به طرق مشابهی فکر و عمل میکنند صرفنظر از اینکه آیا

راه علاج سرطان را کشف کرده و یا گاز اعصاب اختراع کرده باشند.

آنچه مهم جلوه میکند این است که ما به کودکانمان نه تنها مهارتهای لازم برای خلاق بودن را میآموزیم

بلکه ارزشهایی را که برای استفاده از آن خلاقیت در جهت مثبت نیاز دارند یاد میدهیم “(آمابلی، ۱۳۸۸ :۴۳).

دوران کودکی دوران طلایی زندگی هر انسانی است. دوره ای پر از خلاقیت.

اگر در این زمان خلاقیت حفظ و پرورش داده نشود در دوره های بعدی

زندگی برای برگرداندن این خلاقیت با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد.

خلاقیت در کودک آموزشگاه مونا گلابی
خلاقیت در کودک آموزشگاه مونا گلابی
خلاقیت در کودک آموزشگاه مونا گلابی
خلاقیت در کودک آموزشگاه مونا گلابی

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی
تهران/سعادت آباد
تلفن تماس88564740
اینستاگرامmonagolabiart پیج ویدئو ها monagolabiart_
وب سایت www.monagolabiart.ir
در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.
در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.
In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all