هدف آموزش نقاشی به کودکان چیست؟

هدف آموزش نقاشی به کودکان چیست؟ هدف آموزش باید پرورش انسانهایی باشد که بتوانند با فکری خلاق با مشکلات روبهرو شده و به حل آنهابپردازند، صاحبنظران بیان میکنند با ورود به هزاره سوم ضروری است مردم مهارتهایی را آموزش ببینندکه از آنها میتوان به خلاقیت و برقراری ارتباط مؤثر اشاره کرد.

هدف آموزش نقاشی به کودکان چیست؟ به گونهای که انسانها بتوانند به خوبی بایکدیگر ارتباط برقرار کرده و با بهرهگیری از خرد جمعی و زایش افکار نو مشکلات را از میان بردارند. امروزهمردم ما نیازمند آموزش خلاقیت هستند

آنچنان که لحظه به لحظه محیط اطراف خویش را کاوش نموده وبا خلق افكار نو به سوی یک جامعه سعادتمند قدم بردارند.

نتایج تحقیقات صورت گرفته در دهه ۱۹۹۰ «نشان میدهد: «خلاقیت در بین اجتماعی از انسانها متجلی میشود

که از مرحله همدلی با یکدیگر گذر کرده اند. در این مرحله انسانها به سرنوشت یکدیگر حساسند و

در جهت رشد یکدیگر میکوشند و هر کس خود را پل پیروزی دیگری قرار میدهد و در نهایت سبب

میشود جریانی از علم و دانش و تجربیات میان آنها جاری شود که همین امر زمینهساز نوآوری و خلاقیت خواهد بود

نوع خلقت آدمی به گونهیی است که او پرسشگر به دنیا میآید، اوج پرسشگری و خلاقیت در ابتدای زندگی

انسان شکل میگیرد به عبارتی انسان با روحیه خلاقی پا به دنیا میگذارد و تنها این بزرگسالان هستند

که به واسطه جهل، این روحیه را نابود میکنند. در کشورهای جهان سوم، انسانها بیشتر دوست دارند که از کودکان،

هدف آموزش نقاشی به کودکان چیست؟ انسانهایی مطیع و حرف گوش کن پدید آورند و برای رسیدن به این هدف نخستین اقدام،

قربانی کردن روح خلاقیت در وجود کودکان است و در همین مرحله مهم زندگی است که انسان

شانس تبدیل شدن به یک انسان خلاق را برای همیشه از دست میدهد.

دکتر «جرج میدل»، برنده جایزه نوبل بیان میکند: آموزشهای فعلی باعث میشود فرصتهای آموزشی برای

کودکان از دست برود، زیرا قدرت آموختن کودک مهم شمرده نمیشود و آموزش درستی به کودکانی که به

آموزش عشق میورزند داده نمیشود.

» البرت اینشتین» در خاطرات خود بیان میکند: «نظریه نسبیت نمیتوانسته در دوران بزرگسالی من شکل

گرفته باشد، زیرا آدمی در بزرگسالی فرصتی برای اندیشیدن به فضا و زمان ندارد. اینها چیزهایی است که

وقتی کودک بودم به آن فکر کردهام « .

» اریک اریکسون»، روانشناس بزرگ، از استادی در وجود آدمی نام میبرد که او را «کودک فاتح» میخواند و

»اریک برن» از موجودی در درون انسان نام میبرد که به آن پرفسور کوچولو میگوید.

یکی از راههایی که بزرگترها میتوانند سبب جاری شدن رودخانهی اندیشه کودکان به دریای خلاقیت خود

شوند، مشاهده رفتار کودک و دقت در رفتارهای جستجو گرانه آنها است. بیشک دانشمندان نیز رفتاری

کودکانه دارند و این همان پرفسور کوچولویی است که اکنون تکامل یافته است

(میرزا آقایی، ۱۳۸۲ :۸۱). “خلاقیت یک موهبت الهی است، همه جوامع به خلاقیت نیاز مبرم دارند، خلاقیت اساس پیشرفت و مانع

وابستگی به بیگانگان است. در حالی که بسیاری از معلمان و مدیران به هیچ وجه علاقهای به این موضوع

نشان نمیدهند، در مراکز تربیت معلم نیز در مورد موضوع خلاقیت هیچ کاری صورت نمیگیرد و در

کلاسهای درس نیز با تأسف فراوان فقط به محفوظات و مطالب حفظی توجه میگردد”

سن ورود به مدرسه سن بسیار حساس و بحرانی در ارتباط با خلاقیتهای ذهنی است. عواملی چون تکالیف

درسی، تأکید بر محفوظات، اجرای برنامه های هماهنگ و انتظار رفتارهای یکسان از کودکان، عدم توجه به

تفاوتهای فردی، عدم شناخت یا بیتوجهی به ویژگیهای کودکان خلاق سبب میشود که قدرت خلاقیت

آنان به تدریج کاهش یابد.

خانواده مهمترین نقش را در کنترل و هدایت تخیل و ظهور خلاقیت در کودکان بر عهده دارد. اگر خانواده

فرصتهای لازم برای سوال کردن، کنجکاوی و کشف محیط به کودکان بدهد و هرگز آنها را تنبیه نکند،

زمینه را برای رشد خلاقیت فراهم میکند. تنبیه و تهدیدهای مکرر والدین، آفت خلاقیتهای ذهن کودک

است. فرزندان خلاق در خانه به آرامش روانی، اطمینان خاطر و اعتماد به نفس قوی نیاز دارند.

با پرورش خلاقیت در کودکان میتوان دید آنان را نسبت به محیط اطراف گسترش داد، بینش آنان را

دقیقتر کرد و نگاه آنان را به طبیعت پیرامون، همراه با تفکر منطقی رشد داد. “مدیران، مربیان و معلمان

میتوانند با خلافی بودن خود، خلاقیت را در کودکان نیز پرورش دهند. تمام عناصر درگیر با خلاقیت باید

عواملی چون، اندیشه خلاق، انعطاف پذیری در مسائل، ایجاد امکانات پیشرفت خلاقیت و … را در

دانش آموزان پرورش دهند، چرا که موضوع اصلی پیشرفت جوامع خلاقیت است. و افراد خلاق به منزله ی

نیروهای جهش یافتهای هستند که کلید توسعه و رشد را در دست دارند. بنابراین شناخت خلاقیت، اجتماع

بشری را به وجد و نشاط میآورد. بسیار عاقلانه به نظر میرسد که به جای غرامت عقب ماندگی از شناخت و

پرورش خلاقیت برای پرورش آن هزینه بپردازیم”) (حسنی، ۱۳۸۰ : ۳۸).

در این فصل به ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته شده است. آنچه در این فصل، عنوان شده، چکیدهای از

مطالعات وسیع دربارهی موضوع مورد تحقیق و موضوعات مشابه است که در کتابها، مقالات، پژوهشها و

پایان نامه ها آمده است. بدین ترتیب، خواننده با مطالعات و تحقیقات و نوشته های دیگران در این زمینه آشنا

میشود و از طرفی میتواند بستر ساز مطالعات و تحقیقات دیگر باشد زیرا صاحب نظران معتقدند “اساس

تحقیقات علمی بر فراهم سازی هر گونه آگاهی در حوزه مورد نظر پایدار است” (جلیلی، ۱۳۸۲ :۱۲).

هنرجویانی که امسال تابستان از کشورهای دیگر در کلاسهای تابستانی آموزشگاه نقاشی کودک ما شرکت کردند
قابل توجه خانواده های ایرانی که در خارج از کشور زندگی می کنند آموزشگاه نقاشی کودک مونا گلابی دوره های فشرده برای کودکانی که خارج از ایران زندگی می کنند و برای مسافرت به ایران میایند. برگزار میکند.

هدف آموزش نقاشی به کودکان چیست؟

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی
تهران/سعادت آباد
تلفن تماس88564740
اینستاگرامmonagolabiart پیج ویدئو ها monagolabiart_
وب سایت www.monagolabiart.ir
در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.
در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.
In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all