می توان خلاقیت را تقویت کرد؟

می توان خلاقیت را تقویت کرد؟ در گذشته ای نه چندان دور، همه بر این باور بودند که؛ خلاقیت را نمی توان تقویت کرد. چنین دیدگاهی نه تنها در میان مردم، بلکه در میان دانشمندان هم وجود داشت.

می توان خلاقیت را تقویت کرد؟ : با وجود آن که در بیست سال اخیر، این دیدگاه هم کاملا تغییر یافته است اما هنوز ابهام و تردید زیادی در خصوص این مساله وجود دارد.

رابطه میان خلاقیت ذاتی و پرورش خلاقیت را باید در یک خط ادامه دار بررسی کنیم و اگر بخواهیم تحقیق

خود را به طور منقطع انجام دهیم، با مشکل مواجه خواهیم شد.

افرادی که به گونه ذاتی تفکر رادیکال دارند، تقویت و پرورش خلاقیت را هم ممکن نمی دانند،

اما بر اساس دیدگاه های رئالیستی، پتانسیل های خلاقیت در افراد مختلف را می توان شناسایی

و تا حداکثر ممکن تقویت کرد. بنابراین در پاسخ به این پرسش که: آیا می توان خلاقیت را تقویت کرد؟

باید بگوییم: بله، این کار ممکن است. البته پرورش خلاقیت را نمی توان از ویژگی های ذاتی خلاقیت افراد آغاز کرد،

بلکه باید به تقویت پتانسیل های خلاقانه آنها روی آوریم.

دقیقا چه چیزی پرورش می یابد؟ برای تقویت و پرورش خلاقیت، نقطه تمرکز ما کجاست؟ برای پاسخ به این پرسش

باید ذات چند بعدی خلاقیت را از لحاظ موقعیت محیطی، شخصی و فکری بررسی کنیم. اگر خصوصیات شخصی

و جمعی را هم به این مجموعه اضافه کنیم، تلاش های ما نتیجه بهتری خواهند داشت. بر اساس نظریه ها

و پژوهش های جدید، هر جزء این مجموعه، به بررسی نظری و عملی نیاز دارد، اما بررسی جمعی تمام

این عوامل با توجه به نظریه های جدید در مورد خلاقیت، ضرورت زیادی دارد. در عین حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند:

عوامل ایجاد خلاقیت، شامل تنها یک درصد الهام و ۹۹ درصد انگیزه است و در این راستا، اگر زمینه های بروز

و نمود توانایی های افراد فراهم شود، انگیزه های آنها هم فرصت و میدان لازم برای شکل گیری را پیدا خواهند کرد.

نخستین عاملی که در این میان مورد توجه کارشناسان بررسی خلاقیت قرار می گیرد، شناخت است.

اگر شناخت را از راه مدل های پردازش اطلاعات و حل مسأله در ذهن افراد مورد بررسی قرار دهیم،

به عملیات انتقال اطلاعات، ذخیره اطلاعات و اجزای پنهان دیگر هم توجه خواهیم کرد.

اتخاذ استراتژی های مناسب برای تشویق ایده های اصیل و جدید و تشویق دیگران به استفاده از

راه های اکتشافی برای رسیدن به شناخت،

مثل: (مقایسه، تطبيق و ترکیب اجزای مختلف) هم می تواند به عنوان راه مؤثری در این زمینه مورد توجه باشد.

دومین عامل را می توان عاطفه و احساسات فرد دانست.

این امر اهمیت زیادی دارد، زیرا معمولا کار خلاقانه برای خود شخص هم معنی خاصی دارد.

تکنیکی که برای آگاه ساختن فرد خلاق از اهمیت کارش، به کار می رود،

این است که راه استفاده کاربردی و عملی از کار خلاقانه او فراهم شود و مزایای این کار در جامعه

و نیز برای شخص مورد تاکید قرار گیرد در چنین شرایطی، احساسات فرد برای پیگیری ایده خلاقانه هم بیشتر می شود.

عامل سوم به دیدگاه فرد خلاق در مورد خلاقیت بر می گردد. اگر او به توانایی خود در شکل دادن به ایده هایش ایمان

توجه ….توجه

به دلیل اورجینال بودن کارهای هنرجوهای آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک مونا گلابی

امکان نمایش نقاشی های هنرجویان

امکان پذیر نمی باشد

می توان خلاقیت را تقویت کرد؟

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی
تهران/سعادت آباد
تلفن تماس88564740
اینستاگرامmonagolabiart پیج ویدئو ها monagolabiart_
وب سایت www.monagolabiart.ir
در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.
در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.
In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all