برترین کلاس نقاشی کودک جنت آباد

برترین کلاس نقاشی کودک جنت آباد: شباهت نقاشی های نقاشان معروف جهان با نقاشی کودکان:

برترین کلاس نقاشی کودک جنت آباد :شخصیت های نقاشی (کله) و (میرو) به نقاشی های کودکانچهار یا پنج ساله شبیه هستند.

شخصیت های نقاشی( شاگال )مانند آدمک های نقاشی کودکان در خلا موج می زنند.

نقاشی های تدریجی نیکلسون و موندریان یادآور نقاشی های کودکان دو سه ساله است.

بنظر کاندینسکی نقاشی بی شکل دوران کودکی مبتنی بر اولین برخورد انسان با جهان است.

دورانی که کودک هنوز نمی داند و از قانونی که او را هدایت می کند،بی خبر است.

نکته دیگری که کاندینسکی را در ارتباط با نقاشی کودکان جذب میکند،

لذت بی پایانی است که کودک از رنگ ها و شکل ها میبرد.بی آنکه با خصوصیات واقعی اشیائ آشنا شده باشد.

بنظر کاندینسکی کودک هنوز وظیفه عملی اشیائ را نمی شناسدو به آنها با دیدی پاک و خالص مینگرد و نیروی درک اشیاء به صورتی که هستند،

نزد او دست نخورده مانده است ولی پس از یک سلسله تجارب که غالبا برای کودک مایوس کننده است،او با جنبه عملی اشیاء آشنا می شود.

در قرن اخیر ،به موازات این شکل ها و جریان های هنری که اصولا بر جنبه تخیلی و غریزی بیان تمرکز یافته اند،و از ناخود آگاه کمک میگیرند،

بیان های هنری دیگری رشد می یابند که تکیه بر پزوهش و تحلیل های اجتماعی داشته اند و همواره به محتواهای آگاهانه و عقلانی و فرهنگی استناد می ورزند

و گاهی هم یک کمبود اجتماعی را افشا می کنند.

با تشکر از شما که به خواندن این مطالب میپردازید و مارا حمایت می کنید.

موفق و پیروز باشید(گروه تبلیغاتی آموزشگاه نقاشی کودک مونا گلابی)

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی
تهران/سعادت آباد
تلفن تماس88564740
اینستاگرامmonagolabiart
وب سایت www.monagolabiart.ir
در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.
در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.
In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all

لینک پخش ویدئو لینک پخش ویدئو لینک پخش ویدئو

برترین کلاس نقاشی کودک جنت آباد