آدمک در نقاشی کودکان کلاس اول

آدمک در نقاشی کودکان کلاس اول : در فاصله سه تا چهار سالگی ، کودک سعی می کند تصویر شخص یا اشخاصی را بکشد. این تصویر شامل عناصر مشخص و معینی از قبیل یک دایره ، بجای سر، و در اطراف آن چند خط به عنوان بازوها و پاهاست.

آدمک در نقاشی کودکان کلاس اول :علت ساده بودن نقاشی در این سن از عدم شناخت تکنیک ناشی نمی شود، بلکه این درست همان تصویری است که کودک از بدنش در ذهن دارد. این تصویر، دارای یک سر است که برای کودک مهم جلوه می کند . زیرا سر موضع حسهای

آدمک در نقاشی کودکان کلاس اول : شنوائی و بینائی است و این دو، برقراری ارتباط با خارج را میسر می سازند.

و دیگر این که دارای بازوهایی است که امکان گرفتن و لمس کردن اشیاء را در بر دارد، و دارای

پاهایی است که امکان جابجا شدن را فراهم می کند . کودک در سالهای اول زندگی اش هنگام کشیدن آدمک ،

بدن او را فراموش می کند زیرا بنظر او وظیفه و عمل بدن زیاد مهم نیست . محصول گرافیکی

که بر اثر ادراک کودکان این سن و سال در همه نقاط جهان بدست می آید موجودی است که در همه جا

شکل واحدی دارد – فقط ممکن است که این موجود به صورت افقی یا عمودی یا اریب بر روی کاغذ کشیده شود .

بعد از این مرحله است که کم کم در داخل یک دایره، دو چشم بزرگ نمایان می شود .

این موجود دارای دو چشم می شود ،

زیرا برای کودک هیچ چیز مثل چشم ها در صورت او را جذب نمی کند.

آن چه نوزاد را نیز به خود جذب می کند و او آشنا را از نا آشنا تشخیص می دهد ،

همین چشمها هستند.

بررسی و تحقیقاتی که توسط اسپیتز در مورد درک نوزادان از صورت انسان انجام شده، نشان می دهد

که نوزاد به عنوان علامت هر کس تمام صورت او را مورد توجه قرار نمی دهد، بلکه مجموعه

به هم پیوسته پیشانی – چشم و بینی را که در حال حرکت هستند مورد دقت قرار می دهد.

و در مرحله بعدی است که در داخل دایره رسم شده ،

دهان و بینی ظاهر می شود و مدتهای زیاد

صورت آدمک عضو بسیار مهمی برای نقاشی کودکان است. و این موضوع به اندازه یی مهم است

که می توان گفت اگر کودکی تصویر صورت آدمک را نقاشی نکند ممکن است ناسازگار باشد .

در سنین چهار و چهار و نیم ساله، کودک بدن آدمک را رسم می کند و اغلب ناف آنرا نیز می کشد .

ناف زیاد مورد توجه کودکان است زیرا ناف برای آنها هم خنده دار است و هم اینکه

خیلی از کودکان تصور می کنند بچه از ناف مادر متولد می شود .

آدمک در نقاشی کودکان کلاس اول

آموزشگاه تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد و تمامی کلاسها بصورت آنلاین برگزار میشود.

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی
تهران/سعادت آباد
تلفن تماس88564740
اینستاگرامmonagolabiart پیج ویدئو ها monagolabiart_
وب سایت www.monagolabiart.ir


در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.
در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.


In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all