یلدا مبارک

یلدا مبارک

در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد. نباید عکس یا نقاشی برای تحمیل ایده پیش روی کودک گذاشت. در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.

In the case of painting training for kids,  no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all.

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی

تهران / سعادت آباد

تلفن تماس : 88564740   – 09393545871

پیج اینستاگرام