دوره گواش

دوره گواش

دوره گواش:

در این دوره با گواش آموزش داده می شود.

گروه سنی برای کودکان 5 الی 12 سال می باشد.

 

(در تمام دوره های آموزشگاه نقاشی مونا گلابی، از کپی کاری پرهیز می شود)