دوره کاردستی

دوره کاردستی

دوره کاردستی:

در این دوره با استفاده از کاغذ رنگی،قیچی،چسب و … آموزش داده می شود.

گروه سنی برای کودکان 4 الی 12 سال می باشد.

 

(در تمام دوره های آموزشگاه نقاشی مونا گلابی، از کپی کاری پرهیز می شود)