دوره مجسمه سازی

دوره مجسمه سازی

دوره مجسمه سازی:

در این دوره مجسمه سازی با استفاده از گل آموزش داده می شود.

گروه سنی برای کودکان 5 الی 12 سال می باشد.

کلاس های مجسمه سازی با گل بصورت نیمه خصوصی و خصوصی برگزار می شود.

 

(در تمام دوره های آموزشگاه نقاشی مونا گلابی، از کپی کاری پرهیز می شود)