دوره اکرلیک

دوره اکرلیک

دوره اکرلیک:

در این دوره با اکرلیک بر روی بوم آموزش داده می شود.

گروه سنی برای کودکان 7 الی 12 سال می باشد.

 

(در تمام دوره های آموزشگاه نقاشی مونا گلابی، از کپی کاری پرهیز می شود)