دوره مقدماتی

دوره مقدماتی

دوره مقدماتی:

این دوره به مدت 2 ماه می باشد.

تکنیک های این دوره مدادرنگی و پاستل می باشد.

گروه سنی این دوره کودکان 4 الی 12 سال می باشند.

 

(در تمام دوره های آموزشگاه نقاشی مونا گلابی، از کپی کاری پرهیز می شود)