کودک و هنر اجتماعی و سیاسی
برچسب زده شده برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

 

کودک و هنر اجتماعی و سیاسی /آیا هنر کاربردی اجتماعی سیاسی است؟ ما آثار هنرمندان را می خوانیم و می بینیم و یا می شنویم و یا … به زمان و خصوصیات اجتماعی و سیاسی آنان کاری نداریم، مقوله هنر را از دیدگاه هنری و لذت بردن هنری نگاه می کنیم.

کودک و هنر اجتماعی و سیاسی : پس بایک کار هنری نباید چون سند تاریخی و اجتماعی برخورد کرد. مگر چنین نظری داشته باشیم. – پس ما با توجه به برداشتهای هنری حاصل از آن تامل می کنیم و از آن برداشتهای هنر لذت

می بریم که ربطی به اجتماع ما ندارد.

– هر هنری و چیزی دارای معیارهای مختلفی است، که این همان مقوله هنری زیباشناسی خود هنر

است، که خودش را موظف میداند نسبت به وقایع اجتماعی مثل یک گزارشگر یا مورخ واکنش نشان

بدهد.

یعنی: برداشتی به وجه هنری – نکته دیگر اینکه پس مسئله نوعی تعهد به مسائل، رویدادها و رخدادها، این در وظیفه روزنامه نویس،خواهد بود.

سیاستمدار و غیره خواهد بود. بیان هنر کودک ج: – برداشت شما از حرفهای ما اشتباه است. – ما نمی خواهیم کودک را وادار به مستندسازی کنیم. – ما می خواهیم حسش را بیان کند. – ما نه می خواهیم بچه را هنرمند بار بیاوریم. – و نه او را تربیت کنیم برای مسائل خاصی از رویدادهای اجتماعی – و بلکه او را آماده می کنیم برای مواجهه و با برخورد با مسائل اولیه جامعه خودش در آینده – و برخی از مسائل تربیتی ربطی به هنر ندارد و هنر نیز این را نمی خواهد. – یعنی: آن گستردگی ذهنی کودک را که باید در جامعه با چه مسائلی برخورد داشته باشد و بر چه

مسائلی فکر بکند، و راجع به آن اظهار نظر کند. – مربی، ابتدا دریچه رشد ایجاد می کند. – مربی باید هدفش این باشد. – پس هدف این نیست که کودک مستندسازی کند، و یا کودک، هنرمند بشود.

کودک و هنر اجتماعی و سیاسی

آموزشگاه تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد و تمامی کلاسها بصورت آنلاین برگزار میشود.

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی
تهران/سعادت آباد
تلفن تماس88564740
اینستاگرامmonagolabiart پیج ویدئو ها monagolabiart_
وب سایت www.monagolabiart.ir


در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.
در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.


In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all