چاپ کتاب نقاشی کودکان

چاپ کتاب نقاشی کودکان : خیالک نگاری کتاب تخصصی نقاشی کودک اثر مونا گلابی– دنیای کودکان دنیای پیچیده و پر رمز و رازی است.

چاپ کتاب نقاشی کودکان : کودکان با خلاقیتی غیر قابل تصور به دنیا می آیند.اگر قبول کنیم تخیل است که دو بال پرواز به انسان می دهد

آنرا از کودکانمان نخواهیم گرفت. به گفته انیشتین تخیل مهمتر از دانش است.

علم محدود است اما تخیل دنیا را در بر میگیرد. تخیل آغاز خلقت است نقاشی کشیدن کودک

مصداق بارز این جمله است قوه تخیل را می توان بالاترین امتیاز بشر دانست.

انسان قبل از آنکه بتواند در یک زمینه خلاق گردد، باید دارای مهارت باشد. چه کسی شنیده است

که دانشمندی بدون فراگرفتن فیزیک اتمی بتواند در این زمینه کار خلاقی انجام دهد؟

کودکانی که در شرایط آزاد اما هدایت شده قرار دارند، نسبت به کودکان محدود، خلاقیت بیشتری دارند.

هدف من از آموزش نقاشی به کودک این است که او بتواند هر چه بیشتر تلاش کند که خودش و ذهنش را بیان کند،

من دو هدف را در نقاشی پیگیر هستم.ا نخست: تقویت نوع دیگر دیدن در کودکا دوم:قدرت فکر کردن

در حقیقت من به کودک توصیه میکنم آن چه را که میبینی ، تصور میکنی نقاشی کن بدین معنی آنگونه

که میبینی فکر میکنی و اعتقاد داری نقاشی کن. ا در تمام این سالها من سعی کرده ام زمینه ای

فراهم سازم تا شاگردانم آن چیزی را که حس میکنند و به فکرشان میرسد را به راحتی بیان کنند.

در نقاشی کودکان بسیار بی قانونی (عدم استفاده از پرسپکتیو و تناسبات) دیده میشود اما باید آنها را بپذیریم

و جالب اینکه زیبایی نقاشی کودک هم در این قانون گریزی ها می باشد.

هرگز نباید بگوییم این تصویری که کشیده ای غلط است چرا که این حس او است و برداشتی از طبیعت است.

کودک به دلیل صداقت ذاتی که در وجودش است و به این دلیل که ذهنش هنوز متاثر از معلومات اکتسابی

و اثرهای اجتماعی نشده است بنابراین برداشت و حس ناب خودش را از

فضا و محیط زیستش خالصانه بیان می کند،

این بیان تا اندازه ای است که نقاشان بزرگ نیز سعی دارند تا بیانشان

همانند کودک باشد اما نمیتوانند زیرا که قادر نیستند

تمامی اثرهای ذهنی خود را مانند کودک پاک کنند نا گفته نماند که کودک نیز داراری اثر ذهنی می باشد ،

ولی خاص خود اوست. دوران کودکی بهترین زمان برای بروز خلاقیت است اگر در کودکی ، خلاقیت کودکان را پرورش ندهیم

در بزرگسالی برای بدست آوردن این خلاقیت به مشکل بر خواهند خورد همانطور که پیکاسو میگوید :

چهار سال طول کشید تا مانند رافائل نقاشی بکشم اما یک عمر صرف کردم تا مانند یک کودک نقاشی بکشم

اگر با کودکان به روش صحیح و اصولی کار شود و آنها را به کشیدن نقاشی خلاقانه ترغیب کنیم خلاقیت آنها شکوفا میشود.

من به عنوان معلم نقاشی کودک کتابهای بسیاری در زمینه آموزش نقاشی کودک ، روانشناسی نقاشی کودک

خوانده ام در تمامی این کتابها به این موضوع اشاره شده است که از آموزش کپی کاری به کودکان خوداری کنید و بیشتر به خلاقیت کودکان بپردازید .

اما در آنها توضیح داده نشده که چگونه آموزش بدهید. ا من در کتاب بعدی خود

روش آموزش خود را که این کتاب و آثار حاصل آموزش به آن روش است را توضیح میدهم.

همواره ارزش قائل شدن برای کارهای هنری مورد توجه ما انسان ها بوده است لذا ما بر این باوریم

که مصورسازی فعالیت های هنری در قالب کتاب، مجله یکی از ویژگی ها و برتری های آموزشگاه های نقاشی کودک می باشد.

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی
تهران/سعادت آباد
تلفن تماس88564740
اینستاگرامmonagolabiart پیج ویدئو ها monagolabiart_
وب سایت www.monagolabiart.ir
در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.
در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.
In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all