نمایشگاه ها

برگزاری نمایشگاه ها در داخل و خارج از کشور

باور علمی و قلبی ما این است که در آموزش نقاشی کودک نباید از الگوهای آماده و کپی استفاده کرد. نباید عکس یا نقاشی را برای جلوگیری از قوه تخیل بر کودک تحمیل نمود. در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.
In the case of painting training for kids,  no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all.

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی

تهران / سعادت آباد
تلفن تماس : 88564740   – 09393545871

پیج اینستاگرام