نمایشگاه نقاشی کودکان آموزشگاه

نمایشگاه نقاشی کودکان آموزشگاه : برگزاری نمایشگاه ها در داخل و خارج از کشور باور علمی و قلبی ما این است که در آموزش نقاشی کودک نباید از الگوهای آماده و کپی استفاده کرد.

نمایشگاه های نقاشی کودکان آموزشگاه موناگلابی: نباید عکس یا نقاشی را برای جلوگیری از قوه تخیل بر کودک تحمیل نمود. در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.

باور علمی و قلبی ما این است که در آموزش نقاشی کودک نباید از الگوهای آماده و کپی استفاده کرد.

نباید عکس یا نقاشی را برای جلوگیری از قوه تخیل بر کودک تحمیل نمود.آموزش آنلاین نقاشی کودک

 در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.

تمام نمایشگاه های برگزار شده توسط شاگردان سرکار خانم مونا گلابی می باشد .

در تمام نقاشی ها از کپی کاری استفاده نشده است و تمام نقاشی ها توسط ذهن و قوه تخیل بچه ها

که توسط خانم گلابی مسیر داده شده اند کشیده شده است.قوه تخیل کودکان بسیار قوی می باشد

و این قدر بین سنین 4 تا 12 سال شکل میگیرد .اگر در این بازه زمانی

آموزش اشتباه به کودکان بدهیم این قدرت از آنها گرفته می شود و دیگر نمی توانند از آن استفاده کنند.

با تشکر از شما (گروه تبلیغاتی آموزشگاه نقاشی کودک مونا گلابی)


In the case of painting training for kids,  no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all.

نمایشگاه نقاشی کودکان آموزشگاه
نمایشگاه نقاشی کودکان آموزشگاه
نمایشگاه نقاشی کودکان آموزشگاه
نمایشگاه نقاشی کودکان آموزشگاه
نمایشگاه نقاشی کودکان آموزشگاه
نمایشگاه نقاشی کودکان آموزشگاه
نمایشگاه نقاشی کودکان آموزشگاه

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی
تهران/سعادت آباد
تلفن تماس88564740
اینستاگرامmonagolabiart پیج ویدئو ها monagolabiart_
وب سایت www.monagolabiart.ir
در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.
در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.
In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all