نقش مادران در پرورش خلاقیت کودک

نقش مادران در پرورش خلاقیت کودک: سلام به همه امیدوارم حالتون عالی باشه شما را به خواندن مطالب در مورد نقش مادران در پرورش خلاقیت کودک بصورت تخصصی دعوت می کنیم.

نقش مادران در پرورش خلاقیت کودک :مک کینون (دانشمند) متوجه شده است که کودکانی که مادرانشان با وجود مراقبت دخالتی در رفتار کاوشگرانه آنها ندارد

و در مواقع برخورد آنها با اشخاص یا اشیاء موجود در محیط اطراف ،آزادشان می گذارد بیشتر از دیگر کودکان خلاق و مبتکر هستند .مادران خودمختار نسبت به فرزندانش بی اعتنا نیستند،

بلکه نیازشان را مانند نیاز خودش به خود مختاری محترم می شمرد.

مادر مستبد بر عکس ،رفتار کاوشگرانه کودکش را غیر قابل تحمل می داند

و ترجیح می دهد کودکی شسته و رفته و خشک و غیر فعال داشته باشد.

این نوع مادران جنب و جوش و فعالیت کودک را که لازمه پرورش خلاقیت است،مورد شماتت قرار می دهند.

بنابراین خلاقیت یک طریق بودن است که مختصات کامل شخصیت را نشان می دهد و وجود آن امکان مشارکت هر کس را

بر اساس تمایلات ،سن،خلق و خوی او و ارزشهای هرچه انسانی تر انسان را میسر می سازد.

بدین ترتیب نتیجه گرفته می شود که

هنر اصولا ،خلاقیت است که بطور مستمر دید تازه یی به شخص می دهد

و ارتباط او را با انسان ها و اشیاء دیگر مورد تجدید نظر قرار میدهد

و او را وادار به پرورش و پیدا کردن طریق های جدید تجزیه تحلیل و راه حلهای تازه می کند.

در قسمت های آینده ،راجع به درک هنر و هنر کودکان و نیز مشابهت های هنر اخیر با هنر مردمی ،ساده،و بدوی صحبت خواهیم کرد.

گروه تبلیغاتی آموزشگاه نقاشی کودک مونا گلابی

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی

 تهران/سعادت آباد

تلفن تماس88564740  همراه آموزشگاه :09393545871

 اینستاگرام:monagolabiart

وب سایت :www.monagolabiart.ir

در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.

در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.

In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all.

نقش مادران در پرورش خلاقیت کودک