نقش خانواده در بوجودآمدن خلاقیت کودک

نقش خانواده در بوجودآمدن خلاقیت کودک :الگوهای خانوادگی زمینه سازاز خانواده منظومهای پویا و اندیشه ورز است که نه فقط رشد و تکامل فرزندان را سازمان میدهد بلکه این سازمان را جهت و معنا نیز میبخشد.

نقش خانواده در بوجودآمدن خلاقیت کودک خانواده در مهیا ساختن بسترهای رشد و پرورش خلاقیت نقش مهمی بازی میکند. زیرا خلاقیت انسان تا حد زیادی وابسته به خانواده است و این وابستگی باعث میشود بخش مهمی

از عکس العمل ها، مهارتها و تواناییهای فرزندان عميق از نظام تربیتی و آموزشی خانواده متأثر شود.

شاید آنقدر که بتوان گفت حتى الگوهای فردی زمینه ساز نیز تا حد زیادی بر نظام پرورشی و تربیتی خانواده تکیه میزنند.

نقش خانواده در بوجودآمدن خلاقیت کودک :الگوهای خانوادگی زمینه ساز

از خانواده منظومهای پویا و اندیشه ورز است که نه فقط رشد و تکامل فرزندان را سازمان میدهد بلکه این سازمان را جهت و معنا نیز میبخشد.

نقش خانواده در بوجودآمدن خلاقیت کودک : محور این بحث را عوامل زیر تشکیل میدهد:کردن از کسی کو دوست 1- محبت: تقریبا اکثر روانشناسان معتقدند، محبت زمینه ساز یادگیری و بروز بسیاری از رفتارهای سازنده است.

به قول «مزلو» پایه های خود شکوفایی فرد در آینده بر نشانه های محبت قرار دارد.

محبت در خانواده در دوران کودکی و از هنگام تولد بنیان نهاده میشود. فرآیند کسب محبت در کودک احساس

عاطفی مثبت را بنیان میگذارد که موجب رفتارهای فوق العاده نداره

ابتکاری در او میشود. روانشناسان معتقدند که ابراز رفتارهای محبت آمیز به کودک زمینههای تداوم صفات خلاقه را در آینده

فراهم میآورد. در نظام رفتاری خانواده، محبت به معنای حمایت از اندیشه و اعمال کودک، علاقمندی به ایده ها

و کنجکاویهای او و تشویق و ترغیب کودک به انجام رفتارهای سازنده، ابراز اندیشه های خلاق و تولید آثار

خلاقه هنری و علمی در حد توانایی او است.

چنانچه خانواده قصد تقویت رفتار خلاق فرزندان را داشته باشد نباید محبت را از کودک و نوجوان دریغ کنند.

زیرا آنها هنوز به خانواده وابستگی دارند و نباید انتظار داشت که خود به حمایت از خویش بپردازند. اما میزان

و نوع محبت معمولا از ویژگیهای فرزندان و شرایط زمانی و مکانی آنها تأثیر میپذیرد.

در هر حال، محبت به کودک در حدی مجاز است که صفات خلاقه را تحریک کند و رشد دهد.

در این شرایط تشخیص موارد افراط و تفریط با والدین آگاه است.

۲- صداقت و رک گویی: یکی از ویژگیهای مثبت والدین در خانواده این است که مروج صداقت باشند.

وجود صداقت در خانواده در وهله اول نشانه اعتماد و اطمینان اعضای خانواده نسبت به یکدیگر است.

اگر فضای عاطفی خانواده صادقانه باشد آنها بدون نگرانی و با اطمینان خاطر تلاش میکنند حقایق و واقعیتها

را با والدین در میان بگذارند از آنجا که صداقت اعتماد و اطمینان متقابل را بنا میگذارد برای خلاقیت مهم تصور میشود.

نقش خانواده در بوجودآمدن خلاقیت کودک :رشد خلاقیت تابعی از رشد اعتماد و صداقت در خانواده است، کودک خلاق دوست دارد به او اطمینان کنند و اعتقادات،

ارزشها و نیازهایش را صادقانه بپذیرند. او دوست دارد با خانواده

راحت باشد و بدون ترس و نگرانی مسائل خود را بیان کند و از زبان والدین نیز واقعیتهای دیگری را بشنود.

کودک خلاق دوست دارد خانواده با او عادلانه و درست رفتار کند. ترویج رک گویی در خانواده سبب میشود

که بسیاری از اعمال، نظرات، انتظارات، آرمانها، ایده ها به روشنی و با صراحت بین اعضای خانواده بیان شود.

مزیت صراحت در خانواده این است که تصویر شفاف و روشنی از اهداف زندگی، تحصیل، آینده، تلاشها

و تجربه ها در اختیار فرزندان قرار گیرد و فرزندان موقعیتها را راحتتر درک کنند. رفتار صادقانه که در خانواده با

صراحت قرین شود به فرزندان شجاعت در تعامل را ميآموزد. شجاعتی که در نهایت موجب میشود فرد خلاق

صراحت با خویشتن را تجربه کند. تشویق و ترغیب صداقت و صراحت از طرف والدین (خواه کلامی یا رفتاری و تکرار آن در طول زمان بر ثبات ویژگی خلاقه در کودکان خواهد افزود.

* ۳- خلاقیت والدین، بررسی زمینه های افراد خلاق نشان میدهد، معمولا یکی از والدین یا اعضای خانواده

آنها خلاق بوده یا به خلاقیت علاقمند بوده است. اگر والدین تجربه های مثبت و مفیدی از دوران کودکی و نوجوانی

خویش داشته باشند، شرایط و موقعیت مناسبی برای فرزندان خلاق خود تدارک میبینند. بدین ترتیب خلاق بودن

والدین تأثیر مهمی بر پرورش خلاقیت فرزندان دارد. چرا که خلاق بودن والدین زمینه ساز تجربه های مفید و

سازنده برای فرزندان خلاق خانواده خواهد بود. اگر والدین از حالات و رفتارهای افراد خلاق آگاه و مطلع باشند،

نه فقط از مشاهده فرزندان خلاق متعجب و متأثر نخواهند شد بلکه حتی با اطمینان و اعتماد بیشتری به هدایت و پرورش آنها خواهند پرداخت.

۴- سبک قضاوت والدين: منظور از کسب قضاوت این است که والدین نسبت به تجربههایی که برای فرزندان پیش میآید،

فعالیتهایی که فرزندان انجام میدهند، احساس یا رفتارهایی که دارند، اوقات فراغت، سرگرمیها و

خلاصه هر آنچه به فرزندان مربوط میشود چه احساس و نظری دارند؟ برخوردها و نظرات متعادل والدین به

شرطی که به اصل ایده و رفتار صدمه وارد نسازد تأثیر مثبتی بر خلاقیت فرزندان میگذارد چرا که در این برخوردها

فضایی توأم با درک متقابل برای فرد خلاق وجود دارد.

این برخورد و نظر چون توأم با احترام است ضمن بررسی جوانب مثبت و سازنده،

نواقص و کاستیها را و فضایی فارغ از درگیری و تنش اصلاح میکند.

سبک قضاوت استدلی – عاطفی یک رابطه متقابل است.

یعنی هم والدين حق دارند حرف و استدلال خود را درباره یک پدیده یا واقعیت بیان کنند، هم فرزندان چنین حقی دارند، در اینجا قضاوت و داوری با رضایت

طرفین صورت میگیرد و در غایت جمع مشترکی از نقطه نظارت والدین و فرزندان به دست میآید که تسهیل کننده و حامی اندیشه های خلاق است.

الگوهای آموزشگاهی زمینه ساز

کودکان زمان زیادی را در مهد کودک ها، مدارس و محیطهای یادگیری به سر میبرند و بخش قابل توجهی

از وقت خود را صرف یادگیری از دیگران و دنیای اطراف خود میکنند. بهترین فرصت یادگیری سازنده و مولد

یادگیری خلاق فرزندان در محیطهای آموزشگاهی فراهم میشود. اهمیت این موضوع را حول دو محور مورد بحث قرار میدهیم.

1- الگوهایی یادگیری: عصر کنونی را عصر فناوری و استفاده از امکانات مدرن نامیدهاند محیطهای آموزشگاهی

نیز از این ویژگی دور نماندهاند. تقریبا در اکثر نظامهای آموزشی تلاش میشود تا حد امکان از امکانات و ابزار کمک آموزشی

برای اثر بخشتر کردن آموزش بهرهبرداری شود. امروزه دامنه بهره مندی از تکنولوژی بسیار وسیع و متنوع شده است

و دقیقا نمیتوان گفت هر سیستم آموزشی از چه نوع وسایلی میتواند استفاده کند. این نکته به تشخیص صاحبنظران

و طراحان آن مرکز بستگی دارد. در هر صورت مواد و امکانات در محیطهای آموزشگاهی برای خلاق شدن افراد به

ویژه کودکان و نوجوانان از اهمیت ویژهای برخوردار است. آنچه کودکان و نوجوانان در محیطهای آموزشی

نیاز دارند توجه به پرورش استعدادهای خلاقشان است. به علاوه، آنها را در چگونگی بهره مندی از فرصتها و یادگیریها توانمند سازند.

کودکان میخواهند فرصتها و یادگیریها برایشان معنادار، جالب، مفید و موثر باشد.

کودکان میخواهند یادگیری غیر از حفظ کردن را تجربه کنند. آنچه مورد تقاضای آنهاست یادگیری پویا و سوال برانگیز است.

یادگیری که محورش کنجکاوی و علاقمندی است. این نوع یادگیری که به طور باور نکردنی متنوع و جذاب است،

یادگیری خلاق نامید میشود. بر این اساس، یادگیری خلاق را میتوان مناسبتری الگوی پرورش خلاقیت نامید.

هدف از آموزش در این الگو، پرورش تفکر خلاق و رفتارهای سازنده و مولد است و بیش از آنکه به اتمام سریع کار

یا فعالیت فکر شود به سودمندی و بهرهوری آن فکر میشود. این سودمندی و بهرهوری در نهایت نگاه فرد را نسبت به پدیده ها

و انسانها مثبت، لطيف و عمیق ساخته اراده او را برای تلاش بیشتر محکم و استوار میسازد.

نقش خانواده در بوجودآمدن خلاقیت کودک
نقش خانواده در بوجودآمدن خلاقیت کودک

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی
تهران/سعادت آباد
تلفن تماس88564740
اینستاگرامmonagolabiart پیج ویدئو ها monagolabiart_
وب سایت www.monagolabiart.ir
در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.
در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.
In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all