نقاشی ازروی مدل یا کپی کردن

نقاشی ازروی مدل یا کپی کردن : همانطور که در سطور بالا خواندیم “غلط گیری” در عرصه نقاشی کمترین اهمیت را در خلاقیت هنری داراست. با وجود این هنوز بسیاری از والدین یا معلمین ، نقاشی کودکان را به کپی کردن محدود می کنند.

نقاشی ازروی مدل یا کپی کردن : برای کودکان کوچکتر معمولا” از آلبوم هایی استفاده می شود که کودک باید یک شکل را از روی شکل رنگ شده آن رنگ کند و یا از روی شکل دیگری شکل ناقصی را تکمیل کند . کودکان بزرگتر نیز از منظره یا صورت کپی برداری می کنند، با این وسایل ، همه فکر می کنند که آموزش واقع گرایانه که بر اساس آن کودک حقیقت بیرونی را با شکل های “منظم ” و رنگهای “دقيق” یاد می گیرد – به همان صورتی که برای یک بزرگسال دارای هوش متوسط قابل شناخت است – باید تعلیم داده شود .

نقاشی ازروی مدل یا کپی کردن : نقاشی ازروی مدل یا کپی کردن : چنان که قبلا” راجع به این موضوع صحبت کردیم ، این واقع گرایی با مهم ترین بخش از هنر مدرن مغایرت دارد و از آن مهمتر این که کودک دارای خصوصیات روانی مخصوص به سن و سال خود است و نباید او را به عنوان یک بزرگسال نا کامل در نظر گرفت .

علاوه بر این، این کودک ، خودش بزرگ می شود ، و هیچ دلیلی ندارد که بهر قیمتی هست او هم دارای معیارها و احساسات و ادراکهای هنریمعینی باشد .

از طرف دیگر هر کودکی دارای خواست های مخصوص به خلق و خوی خود است و وقتی این

خواست ها با خصوصیات سنی او مخلوط گردد، باعث آن می شود که او دنیا

را از دیدگاهی بنگرد که بیشتر بزرگسالان قادر به دیدن آن نیستند .

نقاشی ازروی مدل یا کپی کردن : اگر کودکی به ابتکار خود از نقاشیهای دیگر کودکان کپی بردارد

می توان گفت که به خود اطمینان ندارد، یا چیزی برای بیان ندارد. نتیجه یی که از این عمل یعنی

کسب الهام از نقاشی دیگران عاید می شود ، همیشه منفی است مثل تصوير “س” که تقلیدی

از تصویر “ش” است . نقاش مقلد برخی از حرکتهای نقاشی مدل را تغییر داده است.

خانه قرمز را از سمت راست به سمت چپ آورده ، آبشار را بزرگتر کشیده و گروه زنبور عسل و

کلبه ها را کمتر بهم فشرده و چمن را با گلهای بزرگتر و آسمان را به شکل نوار و خورشید را در گوشه

یی ترسیم کرده است. بهر حال در این نقاشی فقدان وحدت و الهام احساس می شود و این تابلو

بی ربط و فاقد معنای بیانی است . فقدان انگیزه شخصی برای بیان باعث آن شده است

که کودک کم کم خسته و ماء بوس و کسل بشود و کارش را ناتمام رها کند .

نقاشی ازروی مدل یا کپی کردن

آموزشگاه تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد و تمامی کلاسها بصورت آنلاین برگزار میشود.

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی
تهران/سعادت آباد
تلفن تماس88564740
اینستاگرامmonagolabiart پیج ویدئو ها monagolabiart_
وب سایت www.monagolabiart.ir


در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.
در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.


In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all