مراحل خط خطی کردن در کودکان

مراحل خط خطی کردن در کودکان : سلام امیدوارم از خواندن این مطالب لذت ببرید.آنچه کودک به صورت خط خطی عرضه می دارد،

به دلایل تکاملی نیز با هم توفیر دارند ،و خط خطی کردن های یک کودک یک ساله از نظر گستردگی و ساختار با نقش و خط هایی که یک کودک 3 ساله می کشد،خواه ناخواه فرق اساسی دارد.

(مراحل خط خطی کردن در کودکان) کودکان معمولا در یک سالگی است که مداد در دست می گیرند

ولی به جای خط کشیدن بیشتر با مداد بر روی کاغذ می کوبند و بنابراین ،به آسانی موفق نمی شوند اثری بر روی کاغذ بر جای گذارند.

ولی سرانجام در 18 تا 20 ماهگی بطور کامل موفق به خط کشیدن می شوند.

بررسی هایی که توسط کلوگ در مورد کودکان کشورهای مختلف جهان صورت گرفته نشان می دهد که از نقش کشیدن های ساده گرفته تا نقاشیهای پیچیده

این کودکان ،مبانی بنیادی وجود دارد که نزد تمام کودکان دنیا یکسان هستند .

پیدایش این روح نقش نگاری با عوامل رشد عضلانی و عصبی کودکان ارتباط مستقیم دارند.

طبق این بررسی تکامل نقش نگاری نزد کودکان طی پنج مرحله اصلی صورت می گیرد.

که به ترتیب عبارتند از اثر یا خط نامشخص ،خط مشخص یا اشکال هندسی درهم،طرح یا در کنار هم قرار گرفتن چند شیء

اجتماع چندین شکل مختلف و تصویر نگاری.

در هر حال این پیشرفت به صورتی کاملا منطقی انجام می گیرد

و مرحله بعدی همیشه ترکیبی است از علائم مرحله های قبلی .

بطور مثال علامت صلیب که وقتی در مرحله دوم قرار میگیرد

از برخورد دو خط افقی و عمودی مرحله اول بدست آمده است.

کراتی و مارتن یادآور شده اند که خط های افقی قبل از خطوط عمودی ظاهر می شوند،

ولی بطور کلی در مرحله اول کودک خطوطی ،در جهت های مختلف رسم می کند

خواه بصورت افقی و عمودی یا دایره ای . در دوسالگی خطوط دایره ای و یا زاویه دار ظاهر می شوند.

در این سن کودک بعد از کشیدن خط دلخواهش،براحتی مداد را از روی کاغذ بر نمی دارد،

و بنا بر این بعد از هر خط مورد دلخواه ،خطوط دیگری هم در محیط بر آن رسم می کند.

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی
تهران/سعادت آباد
تلفن تماس88564740
اینستاگرام:
monagolabiart
وب سایت :www.monagolabiart.ir
در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.
در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.
In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all.

مراحل خط خطی کردن در کودکان