شناخت خلاقیت کودک نقاشی کودک

شناخت خلاقیت کودک نقاشی کودک : سلام امیدوارم این مطالب به بهبود در پرورش هرچه بهتر فرزندانتان کمک کند.کودک بعد از سنین پنج ،شش سالگی قدرت و توجه بیشتری آموخته،بنابر این بسهولت می تواند اختلاف اشیاء را با یکدیگر درک و بیان کند.

کودک در این سن و یا حتی چند سالی دیرتر وقتی نقاشی میکشد فقط آن جنبه هایی از اشیاء را که شناخته است،

رسم می کند.شناخت خلاقیت کودک نقاشی کودک

و نه آن چه را که ظاهرا میبینید.به همین علت است که نقاشی او دارای دو خصیصه متضاد هستند.

یکی آنکه نسبت به بیان بعضی عناصر که قابل روئیت هستند ولی از نظر او مهم جلوه نمی کنند،کوتاهی می کند،

دیگر اینکه عناصری را به شکل در آورد که برای او مهم هستند ولی قابل روئیت نیستند.

در این مرحله،نقاشی کودک کمتر دارای جنبه شناسایی یک شیی

و یا واقعیات بیرونی آن شیی است.بلکه شناخت نقاشی کودک بر اساس اشتباهاتی صورت می گیرد که در نقاشی او نمایان است

و فهم و درک بر اساس اشتباهاتی صورت می گیرد که در نقاشی او نمایان است و فهم و درک معانی این اشتباهات نیز به منزله شناخت نیاز ها و موضوع های مورد علاقه اوست.

در اجتماع و زندگی امروزی که هر ساختمانی بر اساس هندسه اقلیدسی پی ریزی شده،

کودک گه گاه حس میکند که نقاشی های او دارای جنبه های خلاف قاعده یی است.

در این مواقع به گفته پیاژه و این هلدر کودک در نقاشی هایش سعی میکند

از یک طرف فقط چیزهایی را نشان دهد که از زاویه معینی قابل دیدن باشد.

و از طرف دیگر نسبت به اشیاء و اندازه و موقعیت آنها در چهارچوب مشخص و هم نواخت معرفی شوند.

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی
تهران/سعادت آباد
تلفن تماس88564740
اینستاگرام:monagolabiart
وب سایت :www.monagolabiart.ir
در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.
در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.
In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all.

شناخت خلاقیت کودک نقاشی کودک