شناخت خلاقیت کودکان 4تا 12 سال

شناخت خلاقیت کودکان 4تا 12 سال: سلام موضوعی که امروز در موردش صحبت میکنیم اهداف ما نسبت به آموزش نقاشی کودک برای بچه ها است تا بچه ها بنتوانند در سنین رشد و بزرگسالی با نوضوعات مختلف آشنا شوند و بتوانند به حل آنها بپردازند.

شناخت خلاقیت کودکان 4تا 12 سال : موضوع اصلی تمام کشورها تربیت و آموزش بچه ها است چون بچه ها آینده کشور هستند و بزودی کشور در اختیار همین کودکان قرار خواهد گرفت

و همین کودکان باید برای پیشرفت جامعه خود با فکر باز و خلاق از پس تمام موضوعات برآیند.

هدف آموزش از شناخت خلاقیت کودکان باید

پرورش انسانهایی باشد که بتوانند با فکر خلاق با مشکلات روبرو شده و به حل آنها بپردازند.

اگر کودکان ما با همان روش های قدیمی که در گذشته به آنها پرداخته شده بود

به حل موضوعات امروزی بپردازند بی شک همان نتیجه ای که در سال های گذشت گرفته میشد را میگیرند و هیچ پیشرفتی در آینده نخواهند داشت.

آموزش و تربیت همراه با بروز رسانی های همیشگی باعث میشود که هر روز تربیت فرزندانمان بروز شده باشد و در آینده می توانیم فرزندانی با دید بازتر،فکر خلاقتر و هوش قوی تر به جامعه وارد کنیم

که از پس مشکلات و موضوعات جدید به راحتی برآیند.

انیشتین تو خاطرات خود گفته

(نظریه نسبیت نمیتوانسته است در دوران بزرگسالی من شکل گرفته باشد،زیرا انسان در بزرگسالی وقت فکر کردن به فضا و زمان را ندارد.)

اینها چیزهایی هستند که در کودکی به آنها فکر میکنم.

با تشکر از وقتی که برای خواندن گذاشتید.(گروه تبلیغاتی آموزشگاه نقاشی کودک مونا گلابی)

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی
تهران/سعادت آباد
تلفن تماس88564740
اینستاگرامmonagolabiart پیج ویدئو ها monagolabiart_
وب سایت www.monagolabiart.ir
در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.
در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.
In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all

شناخت خلاقیت کودکان 4تا 12 سال