شناخت ارزش کار هنری نقاشی کودک

سلام امیدوارم حالتون خوب باشه امروز به شناخت ارزش کار هنری کودک می پردازیم.برای شناخت ارزش نقاشی های کودکمان نیز باید نحوه بیان آنها را درک کرد.

شناخت ارزش کار هنری نقاشی کودک : دوبارتولومی می گوید: هنگامی که کودک سبکی مخصوص به خود از نظر نمایش و تناسب میان تمام عناصری که بکار می گیرد ابداع می کند

عناصری چون تکنیک،لوازم،تجربه و انگیزشهای فرهنگی-از آن هنگام است که می توان گفت کودک به کار هنری پرداخته است.

بنابر این ملاک تعامل هنری آثار کودکان باید منحصر به دنیای کودکان باشد

با روحیه و طرز بیان سنین مختلف اونیز مربوط باشد.بزرگسالانی که هنرمند نیستند به نقاشی های کودکان کمتر اهمیت می دهند

و در اغلب موارد آثار نوجوان ها را ترجیح می دهند که به نظر شان کامل و منطقی تر به روحیه و سلیقه آنها که امروزه نیز با شناخت نقاشی در قرن 19 شکل گرفته نزدیکتر است.

در عوض خیلی از هنرمندان معاصر پس از پژوهش های فراوانی که در جهت بیان اشکال جدید هنری کرده اند،

آثار کودکان را مجددا کشف کرده اند و آن ها را بر آثار جوانان ترجیح می دهند.

شناخت ارزش کار هنری نقاشی کودک :آثاری که اگر چه دارای تکنیک خاصی نیست ولی آنچنان خود بخودی است که مورد ستایش کاندینسکی قرار گرفته است.

کودک نیز مثل هنرمند بطور آزادانه در غریزه ای که هنوز تحت کنترل نیست و یا سرکوب نشده به جستجو می پردازد

و چیزی که او را از هنرمند متمایز می کند،توشه فرهنگی،تجربه نحوه و بگارگیری اطلاعات است.

با تشکر از شما بخاطر خواندن این موضوع،موفق و پیروز باشید(گروه تبلیغاتی آموزشگاه نقاشی کودک مونا گلای)

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی

 تهران/سعادت آباد

تلفن تماس88564740 

 اینستاگرامmonagolabiart

وب سایت :www.monagolabiart.ir

در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.

در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.

In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all.