شباهت نقاشی کودک با هنر بزرگسالان

شباهت نقاشی کودک با هنر بزرگسالان : چندین پژوهنده ی هنر درباره ی تشابهات بين نقاشی کودکان و هنر بزرگسالان در فرهنگ های دیگر (غیر غربی) نیز به تحقیق پرداخته اند.

شباهت نقاشی کودک با هنر بزرگسالان : اصل بنیادین مقایسه های مذکور، این فرض است که

می گوید برخی شکل ها، الگوها و سبک های آفرینش و ساخت تصویر، کششی طبیعی و ذاتی برای انسانها دارند.

مثلا آرنهایم (1956 ,Amheim) مدعی شده

نقاشی های کودکان همچون هنر است که برخی ترکیب بندی های تجسمی و شکل ها از نوعی جذابیت ذاتی،

یا تناسب شکل برخوردارند و این گونه شکل ها همواره، حتی در نقاشی هایی که کودکان بسیار نورس می آفرینند

ظاهر می شوند. همین فرض وجود احساس ذاتی هنری، شالودهی این نظر لوگ را تشکیل می دهد

که معتقد است الگوهایی وجود دارند، مانند ماندالا (نمودار عالم وجود) که از جذابیتی عام برخوردارند

و همواره در نقاشی کودکان و هنر مردمان ابتدایی تکرار می شوند (1970 ,Kellogg).

برای ارزیابی این گونه ادعاها، نخست به بررسی مدارک موجود در خصوص تشابهات اساسی بین نقاشی کودکان و هنر ابتدایی خواهیم پرداخت.

همچنان که پیشتر دیدیم، لوگ (1970 ,Kellogg) نقاشی های تعداد بسیار زیادی از کودکان

را گردآوری کرد و تحولات تدریجی و پیشرفت های حاصل شده در تجسم برخی شکل ها و ترکیب بندی ها

را مشخص ساخت. با آنکه انبوه تصاویر گردآوری شده از سوی خانم لوگ متقاعد کننده است،

لازم به یادآوری است که تحلیل های وی فاقد سازماندهی لازم بود و نمی توان به یقین اعلام کرد

که نتیجه گیری هایش تا چه اندازه نماینده ی واقعی نقاشی کودکان به شمار می روند. در مورد

اظهار نظرهای او در خصوص شکل ها و الگوهایی که در هنر ابتدایی یافت می شود نیز باید به همان اندازه احتیاط به خرج داد.

در گوفسکی در طی چندین سال و با انتشار نشریات گوناگون، تحلیلی به مراتب جامع تر در بارهی

تشابهات و مقایسه های میان – فرهنگی انجام داده است. به ویژه، در گوفسکی (1984 ,Deregowski) متوجه وجود پاره ای «انحراف ها» – یعنی دورشدن از تصویرهای ژرفانمایانه یا پرسپکتیو ناظر مدار – شده است

که می توان در نقاشی کودکان و در هنر بزرگسالان برخی فرهنگ ها مشاهده کرد.

توضیحات ثبت نام و روش آموزش مونا گلابی

کودکان نباید از روش های کپی برداری در نقاشی های خود استفاده کنند.

ما نباید با کودکان در آموزش نقاشی همانند بزرگسالان رفتار کنیم.

برای دیدن کلیپ به لینک زیر مراجعه کنید

لینک پخش لینک پخش لینک پخش

شباهت نقاشی کودک با هنر بزرگسالان

لینک پخش لینک پخش لینک پخش

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی
تهران/سعادت آباد
تلفن تماس88564740
اینستاگرامmonagolabiart پیج ویدئو ها monagolabiart_
وب سایت www.monagolabiart.ir
در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.
در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.
In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all