تاثیر ویژگی های فردی بر خلاقیت

تاثیر ویژگی های فردی بر خلاقیت :۱- سن: شواهد علمی مبنی بر اینکه خلاقیت از سن تمرد میکند به وسیله «پرفسور هاروى لهمان» استاد دانشگاه اوهایو مورد تحقیق و تأیید قرار گرفته است. نتایج تحقیقات نشان داد که با بالا رفتن سن حتی اگر استعداد ذاتی ما رشد نیابد قدرت خلاقیتمان میتواند سال به سال با سعی و کوششی که در آن زمینه به کار میبریم به رشد خود ادامه دهد الكس راس. اسبورن، ۱۳۷۱: ۲۴ ).

تاثیر ویژگی های فردی بر خلاقیت : ثابت کرده که اگر مغز تحریک و به کار وادار شود، سالخوردگی نمیتواند مسئلهای

۱» پرفسور روزن ویگ بیافریند چون از لحاظ فیزیکی برآمدگیهای روز افزونتری روی شاخکهای حسی

یافته های مغزی جوانه میزند این برآمدگیهای شمار کلی ارتباطات درون مغزی انسان را افزایش میدهد.

حافظه ممکن است با افزایش سن رو به کاهش بگذارد ولی خلاقیت ربط به سن ندارد” (چک هالوران و گلاس نبتون، ۱۳۴: ۱۹۲۲ ,۳۱

۲- “جنسیت: ممکن است زنان در قدرت جسمی ضعیفتر از مردان باشند لیکن نه در قدرت تصور، در حقیقت

آزمایشهای متعدد نشان داده است که در زمینه خلق ایده های بدیع زنان استعداد بیشتری از خود بروز میدهند

تحقیقات علمی درباره مسأله خلاقیت نسبی زنان و مردان به نتایج قاطعی نرسیده است”

الكس اس، اسيورن، ۱۳۷۱ : ۱۷).

٣- ارزشها و فشارهای اجتماعی: هر جامعه دارای ارزشهای خاصی است و این ارزشها بینش و گرایش افراد را

به جهت های خاصی هدایت میکند. در واقع ارزشها فشارهایی هستند که تعیین کننده مبناهای فکری

و نحوه رشد و ارتقاء آن قلمداد میشوند. جامعه اغلب فشار زیادی را برای کانالیزه کردن انرژی افراد

خلاق در زمینه خاص برای حل مسایل وارد میآورد.

بیشترین مسئله ای که فشار جامعه بر آن وارد می شود بیشترین کوشش را برای یافتن راه حل ها می طلبد (جلیلی، ۱۳۸۲: ۱۴۱ ).

۴- تحصیلات: تحقیقات علمی نشان داده است که هوش خارق العاده معادل با داشتن استعداد خلاقیت نیست.

دانشآموزانی که دارای هوش زیادند الزاما افرادی که ابداعیترین ایده ها را خلق میکنند نمیباشند.

تاثیر ویژگی های فردی بر خلاقیت
تاثیر ویژگی های فردی بر خلاقیت

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی
تهران/سعادت آباد
تلفن تماس88564740
اینستاگرامmonagolabiart پیج ویدئو ها monagolabiart_
وب سایت www.monagolabiart.ir
در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.
در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.
In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all