بکارگیری رنگ در نقاشی کودکان

بکارگیری رنگ در نقاشی کودکان:انتخاب و بکارگیری رنگ در نقاشی کودکان از نظر روانشناسی مفهومی بی چون و چرا دارد ولی برای تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از آن حتما” باید عامل سن کودک رادرنظرداشت.

بین نقش رنگ و زندگی عاطفی کودک با در نظر گرفتن دوران تکاملی او یک حالت متوازی وجود دارد .در دوران کودکی در فاصله سنین سه تا شش سالگی کودک بیشتر تحت تاثیر فشارهای درونی است، گروه تبلیغاتی آموزشگاه نقاشی کودک مونا گلابی شمارا به ادامه موضوع (بکارگیری رنگ در نقاشی کودکان) دعوت می کند.

علاقه وافری به رنگ دارد و آنرا مقدم بر شکل ظاهری می داند،

ولی بتدریج هرقدر که از وابستگی او به رنگ کم می شود علاقه او به تقدم شکل بر رنگ افزونی می یابد.

هم چنین هرقدر کودک کوچکتر باشد، رنگهایی که بکار می گیرد زنده تر و با فزونی سن و سال و آموزش مدرسه و تکامل او در راه شناخت منطقی،

رنگهایی را که بکار می برد “سرد” می کند، و رنگهایی را که کمتر خشن هستند، به کار می برد .

در کودکستان بیشتر کودکان ترجیح میدهند از رنگهای گرم و تند استفاده کنند(بکارگیری رنگ در نقاشی کودکان)

و فقط کودکانی که در خانه تحت نظارت شدید قرار دارند،

رنگهای سرد را انتخاب می کنند که در این موارد علت اصلی به مشکلات عاطفی و روانی کودک مربوط می شود .

بنا به نظر راهنر فقدان رنگ در تمام یا قسمتی از موضوع نقاشی کودک نشانگر

خلاء عاطفی و یا گاهی دلیل بر گرایشهای ضد اجتماعی اوست.

تجربه های فراوان نشان داده است که کودکان سازگار در نقاشیهایشان بطور متوسط از پنج رنگ مختلف استفاده می کنند،

در حالیکه کودکان گوشه گیر و یا آنها که در ارتباط با دنیای خارج را دوست ندارند

از یک یا دو رنگ بیشتر استفاده نمی کنند.

کودک در دوران زندگی تا مدتی اصلا” متوجه رابطه اشیاء و رنگ واقعی آنها نیست

و خوشحالی و شادی او بیشتر مربوط به استفاده از رنگ است.

در دوران خط نگاری کودک ، رنگ نقش حاشیه یی دارد،

زیرا تجربه کودک اصولا” مربوط به استفاده از نیروی دست و نیاز او به اقدامی است

برای یافتن هماهنگیهایی بین خط خطی هایی که می کشد و محیط اطرافش .

در این دوران رنگ برای کودک حالت سرگرم کننده دارد و می تواند

نقش جنبی دیگری نیز از نظر برانگیختن فعالیتهای بعدی کودک داشته باشد.

علاقه واقعی کودک نسبت به رنگ از زمانی شروع می شود که او سعی در کشیدن شکل هایی می کند.

در این مرحله که تا هفت یا هشت سالگی به درازا می کشد ،

کودک برای استفاده از رنگها فقط تحت تاءثیر احساسات خود قرار دارد.

بکارگیری رنگ در نقاشی کودکان

به همین دلیل رنگ اشیاء اغلب هیچ ارتباطی با رنگ واقعی اشیاء ندارد

و حتی ممکن است که او از رنگهایی استفاده کند

که هیچ ارتباطی با رنگ خاص شبی مورد نظرش نداشته باشد.

مثلا” سبزه و چمن به رنگ بنفش در آمده است، زیرا کودک می خواهد سبزه و چمن را نشان دهد

و در عین حال رنگ بنفش را دوست دارد. این اختلاف رنگ ، گاه ناشی از طریقی است که

کودک، اشیاء و رنگ آنها را می بیند. برای مثال ممکن است

رنگ نارنجی برای او نشان دهنده تحرک و شادی باشد بنابراین اگر او بخواهد چیزی را نشان دهد که

برایش انعکاس عاطفی دارد ، آنرا به رنگ نارنجی رنگ می کند.کودک در حین بزرگ شدن، متدرجا” ارتباط میان اشیاء و رنگ

حقیقی آنها را درک می کند، ولی در بدو امر، این موضوع فقط در مورد چیزهایی است که برایش ارزش عاطفی دارند.

به همین دلیل اگر مادرش موهای بور داشته باشد، هر زنی را که نقاشی کند موهایش را به رنگ بور میکشد زیرا این رنگ برایش انباشته از نیروی عاطفی است.

اما با گذشت زمان و بتدریج ، کودک متوجه تعداد بیشتری از اشیاء و رنگ آنها می شود . برای مثال کشف می کند که رنگ آسمان آبی و رنگ درختان سبز است .

امیدواریم که از خواندن این مطالب استفاده کافی را برده باشید.

با تشکر از شما(گروه تبلیغاتی آموزشگاه نقاشی کودک مونا گلابی)

در پایین صفحه شمارا به دیدن ویدئو نقاشی برای گروه سنی مختلف دعوت می کنیم.

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک مونا گلابی

تهران/سعادت آباد

تلفن تماس:88565740

اینستاگرام:monagolabiart آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی
تهران/سعادت آباد
تلفن تماس88564740
اینستاگرامmonagolabiart پیج ویدئو ها monagolabiart_
وب سایت www.monagolabiart.ir
در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.
در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.
In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all اینستاگرام:monagolabiart

لینک پخش ویدئو

بکارگیری رنگ در نقاشی کودکان