بهترین آموزشگاه آموزش نقاشی کودکان ولنجک

بهترین آموزشگاه آموزش نقاشی کودکان ولنجک : سلام امیدواریم حالتون عالی باشه .موضوع مهمی که به آن پرداخته می شود در مورد آزادی در نقاشی کودکان است که به آن پرداخته می شود.

بهترین آموزشگاه آموزش نقاشی کودکان ولنجک : “آزادی /: پدران و مادرانی که معتقد به دادن آزادیهای زیادی به کودکانشان هستند زمینه را برای داشتن کودکانی خلاق فراهم میسازند. پدران و مادرانی که آزادی عمل میدهند، آمرانه عمل نمیکنند، دائما سعی ندارند

کودکان خود را کنترل نمایند و فعالیتهای کودکان را محدود نمیسازند. به علاوه این پدران و مادران

نگرانی زیادی درباره کودکانشان ندارند و نگرانی آنها درباره به خطر افتادن کودکشان تا حد افراط نیست(1388 : 114).”آمابلی

جان اروینگ کودکی خود را چنین به خاطر میآورد:

به نظر من بسیار با ارزش است که میتوانم وقت تنهایی زیادی داشته باشم. وقتی کوچک بودم هرگز وقت

کافی نداشتم. معهذا پدر و مادرم «فضای» کاملا خوبی را برای من حفظ میکردند. آنها هرگز به طور ناگهانی

و بدون آنکه در بزنند وارد اطاق من نمیشدند… من واقعا از تنها بودن لذت میبردم. من از آزادی زیادی برخوردار بودم.”( آمابلی ۱۳۸۸ : ۱۱۴)

کودکان خلاق پدران و مادرانی دارند که برای آنها به عنوان یک فرد احترام قائل هستند، به تواناییهای آنها ایمان داشته

و معتقدند که آنها منحصر به فردند. این گونه کودکان طبیعتا اعتماد به نفس خود را برای انجام

کارهای مخاطره آمیز و مبتکر بودن افزایش میدهند. یک پدر و مادر خلاق درست به هدف میزنند: «تو

استثنایی هستی، من تو را همانطور که هستی دوست دارم، درست به خاطر آنکه تو تو هستی ..

بهترین آموزشگاه آموزش نقاشی کودکان ولنجک“اعتدال در نزدیکی عاطفی

خانوادههایی که دارای کودکان خلاق میباشند دارای ارتباط عاطفی فوقالعاده نزدیکی نیستند. در حقیقت

تعجباور است که در چنین خانواده هایی در مقایسه با خانواده های کمتر خلاق ممکن است اتحاد خانوادگی

کمتر و سردی بیشتری میان والدین و کودکان برقرار باشد. همچنین این حقیقت دارد که خلاقیت یک

کودک ممکن است به علت جو عاطفی خصمانه، طرد کننده و یا فقدان رابطه صمیمانه متوقف گردد. به نظر

میرسد که رمز کار در اعتدال باشد: کودکان نباید بیش از اندازه به والدین وابسته باشند اما باید بدانند که

مورد علاقه و قبول آنها قرار دارند” (آمابلی ۱۳۸۸ : ۱۱۶).

ارزشها، نه قوانین

والدین کودکان خلاق در منزل قوانین زیادی وضع نمیکنند. این نتیجهگیری ناشی از یک بررسی جهت

مقایسه مابین خانواده هایی که کودکان خلاق دارند با خانوادههایی با کودکان کمتر برجسته میباشد. کودکان

در محیطهای خانوادگی «خلاق» خود را شایسته کار در زمینه هایی از قبیل مجسمهسازی، معماری،

ریاضیات، موسیقی، باله، روزنامهنگاری، نمایشنامه نویسی و اداره امور مدرسه میدانند. وقتی پژوهشگر درباره

تعداد قوانینی که آنها برای کودکانشان داشتند سوال نمود، والدین این خانواده ها به طور متوسط کمتر از یک

قانون خاص (مانند تعداد ساعات درس خواندن یا زمان رفتن به رختخواب) داشتند. در مقابل خانواده هایی

که افراد آن خیلی خلاق نبودند حداقل حدود شش قانون داشتند.

این به آن معنی نیست که والدین کودکان خلاق به آنها اجازه هر کاری را میدهند. آنها به عوض تعیین

قوانین خاص، مجموعه روشنی از ارزشها درباره کارهای صحیح و غلط ارایه میدهند و آن ارزشها را با رفتار

خود به عنوان الگویی برای کودکان به نمایش در میآورند و کودکان خود را تشویق میکنند که دریابند کدام رفتار نماینده آن ارزشها است.

این قبیل والدین از کودکانشان انتظار دارند مستقلا اما با مسئولیت عمل نمایند.

چنانچه یکی از والدین اظهار میداشت «من به خاطر نمیاورم هیچ قانونی برای کودک خود وضع

کرده باشیم – ما فقط میخواستیم هر یک از ما یک انسان واقعا قابل تحسین باشد. جالب است که اغلب

والدین در خانواده های خلاق اظهار میداشتند که با کمال تعجب آنها از نظر انضباطی مشکل کمی با کودکان خود داشتند”( آمابلی ۱۳۸۸: ۱۱۶).

والدین کودکان خلاق توجه زیادی به نیل به دستاوردها دارند. آنها کودکان خود را تشویق میکنند که

منتهای سعی خود را به عمل آورند و کارهای جالب انجام دهند. در عین این والدین دستاورد را به طور

گسترده تعریف میکنند و بر روی نمره زیاد تاکید نمینمایند. در یک بررسی خیلی کوتاه در زمینه مقایسه

چند خانواده «خلاق» اطرافم با چند نمونه خانواده «کمتر خلاق»، والدین گروه اول میگفتند که «به دست

آوردن نمرات بالا» و «داشتن ضریب هوشی بالا» کم اهمیت تر از نیروی تصور و صداقت است.

کودکان بسیار خلاق میگویند که برای انجام کارهای خلاق مورد تشویق زیاد والدینشان قرار میگیرند و

والدین آنها میگویند از اینکه میبینند کودکانشان از خود خلاقیت نشان میدهند بسیار مشعوف هستند.

بررسی خانواده های خلاق نشان داد که والدین، خلاقیت نو شکفته کودکان خود را از طریق درسها، وسایل و برانگیختن تجارب پرورش و توسعه میدهند.


بهترین آموزشگاه آموزش نقاشی کودکان ولنجک

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی
تهران/سعادت آباد
تلفن تماس88564740
اینستاگرامmonagolabiart پیج ویدئو ها monagolabiart_
وب سایت www.monagolabiart.ir
در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.
در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.
In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all