اولین آموزشگاه آنلاین نقاشی کودک تهران

اولین آموزشگاه آنلاین تخصصی نقاشی کودک تهران مونا گلابی : آموزشگاه تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد. تمامی کلاسها بصورت آنلاین برگزار می گردد موضوع امروز که به آن پرداخته می شود به انگیزه درونی در کودکان پرداخته می شود.امیدواریم مورد پسند شما عزیزان قرار بگیرد.(گروه تبلیغاتی آموزشگاه نقاشی کودک مونا گلابی)

اولین آموزشگاه آنلاین تخصصی نقاشی کودک تهران مونا گلابی :انگیزه درونی چیست؟

اگر چه اصل انگیزه درونی علاقه میباشد اما نشانه دیگر آن شایستگی است. کودکان فعالیتهایی را انتخاب

میکنند، مدتها وقت صرف أن مینمایند و از آن بیشتر لذت میبرند که احساس مسلط بودن به آن را

داشته باشند. هنگامی که به کودکان گفته شود یا نشان داده شود که یک کار مبارزه طلبانه را به خوبی

انجام داده اند انگیزه درونی آنها افزایش مییابد. جنبه دیگر قابل توجه انگیزه درونی استقلال در تصمیمگیری

با این احساس که شما به دلایل خاص خودتان و نه به خاطر شخص دیگری بر روی موضوعی کار میکنید، میباشد.

کودکان نه تنها نیاز به احساس موفقیت در انجام کاری را دارند بلکه احتیاج دارند احساس کنند آن کار انتخاب خودشان بوده است.

در اینجا نمونه جالبی از اصل استقلال در تصمیمگیری در کار را برایتان شرح میدهم. در آزمایشی که اخیرا

انجام گرفت شاگردان دبیرستان بر روی معمای سوما متشکل از بلوکهای چوبی سه بعدی که برای

دانشآموزان در این سنین معمولا سرگرم کننده و جالب است به طور انفرادی کار میکردند. نیمی از دانش

آموزان اجازه داشتند سه معما از مجموع شش معما را انتخاب کنند و نیز میتوانستند خودشان تصمیم

بگیرند چگونه از سی دقیقهای که برای حل سه معما وقت داشتند استفاده کنند. به نیمه دیگر دانش آموزان

تکلیف شد کدام سه معما را حل نمایند و زمان مربوط به حل هر معما هم تعیین شده بود. به عبارت دیگر دانش آموزان

گروه اول دارای استقلال زیادی در تصمیم گیری بودند. در مقایسه، دانش آموزان گروه دوم حق انتخاب کمتری داشتند.

پس از آنکه مدت حل معما به پایان رسید هر یک از دانش آموزان را برای مدتی در آزمایشگاه تنها گذاردند

و به آنها گفته شد هر کاری را علاقه دارند انجام دهند. دانش آموزان گروه «مستقل در تصمیمگیری» به طور

قابل توجهی بیشتر از دانش آموزان گروه دیگر وقت آزاد خود را صرف بازی با معمای سوما کردند. به علاوه

وقتی از آنها سوال شد آیا مایل هستند برای کار بر روی معماهای دیگر به آزمایشگاه باز گردند دانش آموزان

)) مستقل در تصمیمگیری» بیشتر مایل بودند پاسخ مثبت بدهند. به طور خلاصه آنها پس از آنکه قدری حق

انتخاب در مورد نحوه انجام کار به آنها داده شد بیشتر از سایر دانش آموزان انگیزه درونی برای انجام آن کاررا داشتند” أمابلی، ۱۳۸۸ :۷۱).

تشخیص علايق درونی کودکان مشکل به نظر میرسد اما تنها علت آنست که شما به طور رسمی و منضبط

عادت به انجام این کار نداریم. فقط کودکان خود را به دقت مشاهده نماییم. وقتی آنها را با اسبابهایشان

تنها میگذاریم به طور طبیعی به طرف چه نوع فعالیتی کشیده میشوند. بعضی کودکان همیشه ضربههای

محکمی بر روی پیانو میزنند. بعضی دیگر با انبوهی از کتاب و یا تعدادی مداد رنگی و کاغذ به گوشهای

میخزند و عدهای در بیرون از منزل به بازی میپردازند. انگیزه درونی چیز مرموزی نیست بلکه به آسانی در

علایق اساسی کودک مشهود بوده و به طور طبیعی در رفتار روزانهاش ظاهر میگردد. البته بعضی مواقع به

ویژه در مورد کودکان با استعداد دانستن این مطلب که آیا علاقه کودک تحت تاثیر یک نیروی خارجی قرار

گرفته است مشکل میباشد. کودکان دوست دارند بعضی موارد فعالیتهایی را به دور از حس اجبار و یا میل

به بدست آوردن تشویق بیشتر و یا جایزه انجام دهند. ( آمابلی ، ۱۳۸۸ :۷۸).

راهنمای عملی برای تشخیص خلاقیت در کودکان

اگر کسی از شما بخواهد که یک ارزیابی درست از میزان هوش و زرنگی کودکتان انجام دهید ممکن است

به نتیجهای که کودک در بعضی آزمونهای عینی به دست آورده است، مانند آزمون بورس تحصیلی ، امتحان

ورودی و یا آزمون ضریب هوش اشاره کنید. و اگر کسی از شما بخواهد یک ارزیابی درست از میزان خلاقیت

کودکتان انجام دهید ممکن است لازم باشد نتیجهای از یک آزمون عینی خلاقیت به دست آورید. در حقیقت

چنین آزمونی وجود دارد و بسیاری از کودکان آن را در مدرسه گذراندهاند.

آزمونهای خلاقیت که در مدرسه انجام میشود معمولا حاوی این نوع سوالات است: چند کاربرد برای یک

آجر (یا یک گیره کاغذ و یا چند شیئی معمولی دیگر) پیشنهاد میکنید؟ چگونه میتوان این اسباب بازی را

بهتر کرد؟ چه چیزی میتوانید با این خط مارپیچ درست کنید؟ چه نوع پایانی میتوانید برای این داستان

بیندیشید؟ اگر فردا که از خواب بیدار میشویم هر کس بیست و پنج سانتیمتر بلندتر شده باشد چه اتفاقی

میافتد؟ از پاسخ کودکان به این سوالات طبق چهار ضابطه کلی نتیجهگیری میشود:


آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی
تهران/سعادت آباد
تلفن تماس88564740
اینستاگرامmonagolabiart
وب سایت www.monagolabiart.ir
در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.
در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.
In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all

اولین آموزشگاه آنلاین نقاشی کودک تهران