آموزش نقاشی کودک تهران

آموزش نقاشی کودک تهران : نقاشی به صورت واژگون اغلب اتفاق می افتد که وقتی کودک شش یا هفت ساله یی می خواهد کوچه یی را با تمام خانه هایی که در آن واقع است نشان بدهد،

بعد از ترسیم خانه هایی که در مقابل او هستند، آموزش نقاشی کودک تهرانکاغذ را برمی گرداند و در طرف دیگر آن خانه هایی که در پشت سر او قرار دارند رسم می کند .

این درک حجم و فضا منحصر به کودکان است .

به همین ترتیب اگر بخواهد از زاویه یی دیگر آن کوچه را نقاشی کند، ممکن است خانه ها را کاملا”

به صورت خوابیده ترسیم کند. او مانند بزرگسالان نیست که سعی کند خود را خارج از منظره

و در نقطه یی مطلوب قرار دهد. این نوع طرز تلقی که شامل قرار دادن خود در متن موضوع است

آموزش نقاشی کودک تهران :بطور دقیق از خصوصیات نقاشی کودکانه است. وقتی که او میزی را با چهارپایه که مانند چهار شعاع از اطراف آن خارج شده ،

به حالت خوابیده نشان می دهد بدین معنی است که او سطح میز را به صورت کانون دیدی که خود نیز در آن است می بیند –

در حالی که بزرگسالان با شناختی که از قوانین پرسپکتیو دارند، مرکز دید را خارج از محیط مورد نظر می بینند –

آموزش نقاشی کودک تهران : کودک برای بیان آن چهمی بیند، حد و مرزی نمی شناسد و متوجه این واقعیت

نیست که کاغذ فقط دو رو دارد . و چنان که قبلا” هم اشاره شد، برای نشان دادن اشخاص و اشیاء

در یک مجموعه واحد ، آن زوایایی را بهتر بیان می کند که خصوصیات شان را بهتر می شناسد.

کودک ساختمان کلی چرخ فلک را از زاویه بالا دیده است. و در اطراف چرخ فلک ماشینهای کوچک را

که در حال چرخیدن هستند به حالت نیمرخ کشیده است . زیرا در صورت ظاهر، ماشین های در حال

حرکت به حالت نیمرخ دیده می شوند، ولی آدمها را به حالت ایستاده و از روبرو نشان داده است.

زیرا در این وضعیت آنها بهتر قابل شناخت هستند. در حالی که اگر آنها را به حالت نیمرخ نشان می داد ،

احتمال داشت در حال حرکت بنظر آیند که این امر بر خلاف فکر اصلی کودک می بود .

آموزش نقاشی کودک تهران : دختر ۶ سالهای سه طرف خانه اش را از روبرو نشان می دهد .

طرف اصلی با، در ورودی و کبوتری که جلوی پنجره اطاق او و کبوتر دیگری که جلوی در انبار علوفه دیده می شود ، همه در یک طرف قرار گرفته اند.

بنابر پژوهش لوند فله اغلب اتفاق می افتد که اگر خانه یی در سراشیبی کوه فرض شود

گلها و لوله دودکش و همه اشیاء نیز در ارتباط با سقف خانه کج نشان داده می شود

زیرا برای کودک مسئله مهم در این نوع ترسیم ، خطی است که سراشیبی کوه و یا سقف خانه

که حالت سراشیبی پیدا کرده است ، بوجود می آورد. این خط بیشترین اهمیت را در لحظه ترسیم به دست می آورد، به طوری که بقیه اشیاء در ارتباط با آن کشیده می شوند .

آموزش نقاشی کودک تهران

آموزشگاه تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد و تمامی کلاسها بصورت آنلاین برگزار میشود.

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی
تهران/سعادت آباد
تلفن تماس88564740
اینستاگرامmonagolabiart پیج ویدئو ها monagolabiart_
وب سایت www.monagolabiart.ir


در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.
در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.


In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all