آموزش نقاشی با خلاقیت برای کودکان

آموزش نقاشی با خلاقیت برای کودکان :چرا کودک در نقاشی اندازه اشیاء و محل قرار گرفتن آنها را شبیه واقعیت نمی کشد؟ کودک هنگامی که تحت تاثیر چیزی قرار می گیرد

و می خواهد آن را بصورت رسم یا نقاشی بیان کند، آن چه را برایش مهم جلوه می کند با اندازه و حجمی که نسبت به واقعیت بیرونی توفیر دارد،نشان می دهد.آموزش نقاشی با خلاقیت برای کودکان

مثلا اگر کودک 5 یا 6 ساله یی بخواهد نشان دهد که سرش درد می کند،

یک سر بزرگ می کشد.کودک اصولا نسبت اشیاء به یکدیگر را حس نمی کند.

مثلا ممکن است پدرش را بزرگتر از یک درخت و گلی را بزرگتر از یک خانه ترسیم کند.

زیرا دید او با دید بزرگسالان توفیر دارد،و بزرگی و کوچکی اشیا در نقاشی هایش دارای معانی عاطفی هستند.

کودک چیزی را که برایش مهم استبزرگتر می کشدو بقیه را کوچک و یا اصولا می انگارد.

برای کودک چیزهایی که تازه یاد گرفته ،همچنین دوست های جدید و یا اسباب بازی های جدید مهم جلوه می کنند

ولی البته با گذشت زمان و تغییر سن علاقه کودک هم نسبت به چیزهای مختلف توفیر میکند.

با بالا رفتن سن کودک ،کمکم روابط منطقی تری در نقاشی های او بوجود می آید و بجز بعضی موضوعهای درونی

بقیه اشیاء اندازه نسبی خود را حفظ می کنند و به حقیقت نزدیکتر می شوند.

اگر کودکی دائما اشیائ و یا اشخاصی را با اندازه های نسبی صحیح ،بدون بزرگ یا کوچک کردن نسبت ها،نشان دهد،

نشانگر این است که رابطه عاطفی او با این اشیاء و اشخاص ضعیف است.

با تشکر از شما بابت خواندن مطالب وب سایت آموزشگاه نقاشی کودک مونا گلابی

در پست های بعدی به توضیحات بیشتری می پردازیم.

موفق و پیروز باشید(گروه تبلیغاتی آموزشگاه نقاشی کودک مونا گلابی)

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی

 تهران/سعادت آباد

تلفن تماس88564740 

 اینستاگرام monagolabiart

وب سایت :www.monagolabiart.ir

در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.

در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.

In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all.

آموزش نقاشی با خلاقیت برای کودکان