آموزش آنلاین نقاشی

آموزش آنلاین نقاشی : هنر و رشد – در واقع می بایستی تمامی مسائلی را که جنبه تربیتی برای کودک دارند، و برای رشد کودک لازم است در کلاس هنر مطرح شود. – بنابراین نقاشی یک وسیله است برای آماده کردن کودک در جامعه ای که در آن زندگی می کند.

آموزش آنلاین نقاشی : – و برای رشد کودک – حال در بین این کودکان اگر کودکی وجود داشت

که دارای آن نبوغ و استعداد لازمه نقاش شدن بود او آن نقاش هنرمندی است که با همان روش که

رشد یافته می تواند ادامه کار بدهد و آن کودک که این مراحل را طی کرده است صددرصد می توان روی او صحه گذارد.

یعنی: نقاشی خواهد شد که نمی تواند از جامعه اش جدا باشد، به مانند بسیاری از هنرمندان

که می گویند هنر، برای هنر. اگر یک نقاش واقعا قدرت داشته باشد که ذهنیتش را بیان کند،

امکان ندارد که تحت تاثیر وقایع اجتماعی به معنی وسیع کلمه قرار نگیرد.

– آن هنرمند نقاش واقعی است که هر کار را متناسب با زمان بکشد.

– پس در اینجا هنر نقاشی کودک به معنای اخص کلمه هنر مطرح نخواهد بود. بلکه کاربردهای هنر است در زمینه تعلیم و تربیت کودک.

– بنابراین ما در اینجا یک الگوی مطلوب داریم از یک کودک مطلوب،

یعنی: تعلیم و تربیت با آموزش و پرورش خاص فرهنگ ما یک تصور یا یک الگویی به ما میدهد که کودک باید این گونه تربیت شود.

– بعد برای رسیدن به آن مطلوبمان می گویم: این هنر، با این نقاشی این کمک ها را می تواند به ما

– بکند و ما نیز در مقابل می توانیم از آن هنر و با نقاشی، این بهره ها را بگیریم.

– فکر می کنم بحث ما بایستی در این نکته ها باشد.

خبر، توجه کنید آن هنری را که ما به طور اخص بیان کردیم به طور کلی هنر بیان ذهنیت خواهد بود.

– خوب ضمن دادن این گونه رشدها به کودک این آموزش ها (نقاشی) را نیز

به او می دهیم تا از هنر واقعیش استفاده کند.

آموزش آنلاین نقاشی

آموزشگاه تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد و تمامی کلاسها بصورت آنلاین برگزار میشود.

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی
تهران/سعادت آباد
تلفن تماس88564740
اینستاگرامmonagolabiart پیج ویدئو ها monagolabiart_
وب سایت www.monagolabiart.ir


در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.
در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.


In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all