آموزشگاه آموزش نقاشی کودک  در تهران

آموزشگاه آموزش نقاشی کودک در تهران : بازیهای ابتکاری و نقش آنها در تعلیم و تربیت و پیشرفت خلاقیت کودکان

آموزشگاه آموزش نقاشی کودک در تهران : دوران خردسالی پیش از دبستان دوران کوتاهیست، اما در شکل دادن به شخصیت کودک نقش به سزایی

دارد. کودک در این سالها نخستین دانستنیها را در مورد محیط زندگی کسب میکند. رابطهاش با دیگران و

مناسباتش با کار شکل میگیرد، دارای رفتار و سلوک میگردد و خوی و سیرتش پدیدار میگردد.

بازی بهترین شکل فعالیت کودک در سنین پیش از دبستان است. در جریان بازی نیروهای روحی و جسمانی

کودک یعنی دقت، حافظه، تصور، نظم و ترتیب، چالاکی و مهارت و … رشد مییابند.

علاوه بر همه اینها، بازی برای کودک وسیلهایست جهت کسب تجارب اجتماعی.

Reports Consumer – این مجله محصولات مختلف را مورد مطالعه و آزمایش دقیق قرار میدهد و گزارشات مستقلی از آنها در مجله ارایه مینماید.

یکی از نویسندگان بزرگ و نامآور جهان میگوید: «برای کودکان بازی راهیست به سوی شناخت جهان،

جهانی که در آن به سر میبرند و رسالت تغییر و دگرگون ساختن آن را بر عهده دارند(بوندارنکو و 1377: 7) ماتوسیک

شخصیت کودک ضمن بازی شکل میگیرد، دگرگونیهای قابل توجهی در روحیات وی روی میدهد و همه

اینها گذار به مرحله عالیتر پیشرفت را برای کودک تدارک میبینند. و از اینجا امکانات تربیتی بازی آشکار میگردد.

در میان اقسام بازی، بازیهای که آفریده خود کودکانست و ما آنها را بازیهای ابتکاری با موضوعدار و

نقشدار مینامیم اهمیت ویژهای دارند. در این بازیها خردسالان آنچه را که در محیط کوچک زندگی خود از

فعالیت بزرگسالان میبینند تقلید میکنند. بازیهای ابتکاری به شخصیت کودک شکل میبخشد و از این رو

وسیله پر ارزشی در تربیت او محسوب میشود، این بازیها بازتابی از زندگیاند. در آن همه چیز دروغکی»

و خیالی به نظر میرسد، ولی در همین محیط مشروط که تخیل کودک به وجود آورنده آن است واقعیات

فراوان به چشم میخورد. رفتار و حرکات بازیکنان همیشه حقیقی است، احساسات و تاثراتشان حقیقی و صادقانه است.

آموزشگاه آموزش نقاشی کودک در تهران :کودک میداند که عروسک و خرسک بازیچه هستند، با وجود این مانند موجودی جاندار

دوستشان دارد و میداند که خودش «راست راستکی» هوانورد یا دریانورد نیست، ولی خود را خلبانی شجاع

و دریانوردی جسور احساس میکند که از هیچ خطری نمیهراسد و حتی نسبت به پیروزیش فخر و مباهات

میکند، هنگامی که او در بازی، نقش بزرگسالان را ایفا میکند، این تنها یک تقلید ساده نیست، ابتکار و

خلاقیت نیز در آن دیده میشود. کودک از تجربیات شخصی خود نیز بهره میگیرد. ابتکار و خلاقیت کودکان

در آفرینش موضوع بازی و در تجسس وسایل جهت عملی ساختن آن ظاهر میگردد. کودک باید فکر کند

که به کجا سفر میکند و با چه وسیلهای: هواپیما یا کشتی، و این هواپیما یا کشتی را با کدام بازیچه مجسم سازد.

کودکان در بازیهای ابتکاری، در واقع امر، هم بازینویس و هم صحنه پرداز، هم کارگردان و هم هنرپیشه هستند.

اما قادر نیستند ایده خود را بپرورانند و همانند هنرپیشگان واقعی مدتی را برای آماده

ساختن خویش صرف کنند، تنها بازیگر خویشتناند و آرزوها و احساسات خود را برای خود بیان میدارند.

بازی راه را برای مراوده و دوستی میان کودکان همسال میگشاید.

با تشکر از شما برای خواندن این مطلب در ادامه به توضیح مطالب بیشتر می پردازیم.

موفق و پیروز باشید(گروه تبلیغاتی آموزشگاه نقاشی کودک مونا گلابی)

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی
تهران/سعادت آباد
تلفن تماس88564740
اینستاگرامmonagolabiart
وب سایت www.monagolabiart.ir
در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.
در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.
In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all

آموزشگاه آموزش نقاشی کودک  در تهران