توجه ……….توجه

به دلیل اورجینال بودن کارهای هنرجوهای آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک مونا گلابی

امکان نمایش نقاشی های هنرجویان

امکان پذیر نمی باشد