بچه ها در نقاشی کردن احتیاج به جایزه گرفتن ندارند!!!!!؟؟؟؟؟

بچه ها در نقاشی کردن احتیاج به جایزه گرفتن ندارند.

والدین نباید برای نقاشی کشیدن کودکان به آنها وعده جایزه را بدهند.

بچه ها خودشان از نقاشی کشیدن لذت میبرند.

زمانی که به کودکانمان قول جایزه را می دهیم باعث ازبین بردن لذت انها میشویم

و باعث از بین رفتن لذت درونی در کودک می شویم.

بیایم با آزاد گذاشتن کودکانمان در نقاشی کشیدن به آنها کمک کنیم

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک مونا گلابی

تلفن تماس:88564740 09393545871

آدرس:تهران/سعادت آباد

اینستاگرام: monagolabiart