هنرجویانی که  تابستان 1398 از کشورهای دیگر در کلاسهای تابستانی آموزشگاه نقاشی کودک مونا گلابی در حال گذراندن دوره می باشند

هنرجویانی که امسال تابستان از کشورهای دیگر در کلاسهای تابستانی آموزشگاه نقاشی کودک ما شرکت کردند
قابل توجه خانواده های ایرانی که در خارج از کشور زندگی می کنند آموزشگاه نقاشی کودک مونا گلابی دوره های فشرده برای کودکانی که خارج از ایران زندگی می کنند و برای مسافرت به ایران میایند. برگزار میکند.
آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی

تهران / سعادت آباد

تلفن 88564740
@monagolabiart
در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت. 
در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.


In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at