آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک مونا گلابی

دوران کودکی دوران طلایی زندگی هر انسانی است.

دوره ای پر از خلاقیت.

اگر در این زمان خلاقیت حفظ و پرورش داده نشود در دوره های بعدی زندگی برای برگرداندن این خلاقیت با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد.

(مونا گلابی)

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک مونا گلابی

سعادت آباد،شهرک غرب،ایران،منطقه 2